Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 24.1.2012

Tasavallan presidentti Tarja Halosen onnittelupuhe Arjen turvaaja -palkintojen jakotilaisuudessa

Tämän päivän seminaarissa olette pohtineet maailmantalouden tilannetta ja sen vaikutuksia Suomeen. Aihe on hyvin ajankohtainen. Euroopan unioni on tehnyt talouskriisin purkamiseksi päätöksiä, joilla pyritään luomaan vakautta unioniin ja euroalueelle. Talousliitto on tiivistymässä, vaikka ajankohtainen velkaongelma vaatii vielä paljon toimia. Lähivuodet saattavat olla taloudellisesti ja poliittisesti vaikeita.

Haasteita julkiselle taloudelle tuovat myös puhtaasti kotimaiset muutokset, kuten väestön vanhentuminen. Keskustelua on käyty ennen kaikkea terveydenhuollon järjestämisestä. Monella muullakin alalla on mietittävä, miten kunnalliset palvelut tulevaisuudessa saadaan järjestymään.

Samaan aikaan käydään keskustelua kuntauudistuksesta, jota perustellaan erityisesti taloudellishallinnollisella tehokkuudella. Samalla on tietysti pidettävä huolta koko maan kehittämisestä alueellisia erityispiirteitä kunnioittaen. Ja kuntalaisia on kuunneltava riittävästi.

* * *

Tällaisina muutoksen ja jopa epävarmuuden aikoina on huolehdittava kuntien työntekijöiden luottamuksesta tulevaisuuteen. Muutoksissa ei ole varaa menettää sitä arvokasta hiljaista tietoa, jota on erityisesti pitkään palvelleilla ja työhönsä sitoutuneilla kunnan virkamiehillä ja muilla työntekijöillä. Hyvä työnantaja ymmärtää myös työntekijöittensä edun tärkeyden. Kuntien tarjoamat palvelut ovat kansalaisia lähellä ja niihin ollaan yleensä tyytyväisiä. Hyvinvointiyhteiskunta on ihmisten arvostama.

Ensi syksyn kunnallisvaaleja kannattaakin mainostaa demokraattisen vuorovaikutuksen pohjana. Kansalaiset pääsevät sanomaan sanansa siitä, mihin suuntaan juuri heidän omaa kuntaansa tulee kehittää. Hiljattain tehdyn kyselyn mukaan kansalaiset luottavat laajasti kunnallisen demokratian toimivuuteen ja kuntapäättäjiin. Toivon aktiivisia vaaleja. Siihen nähden halukkuutta lähteä itse ehdokkaaksi kuntavaaliin oli kyselyssä yllättävän vähän. Tämän soisin ennen kunnallisvaaleja muuttuvan. Tarvitaan paitsi äänestäjiä, myös henkilöitä, jotka ovat halukkaita käyttämään aikaansa ja osaamistaan kuntalaisten yhteiseksi hyväksi ja asettumaan ehdokkaaksi vaaleissa.

* * *

Edustatte jälleen monipuolisesti kunnallisen toiminnan eri tahoja. Te kaikki olette suuren kiitoksen arvoisia pitkäaikaisesta työstänne ja sille omistautumisesta. Olette myös osoittaneet toiminnassanne erinomaisia yhteistyötaitoja.

Onnittelen teitä lämpimästi ja lähetän samalla terveiset myös työyhteisöihinne.

Onnittelen myös kunniamaininnan saajaa. Äsken päättynyt vapaaehtoistoiminnan teemavuosi on ollut kaikille hyvä muistutus pyyteettömän ja usein hiljaisuudessa tehtävän vapaaehtoisen työn korvaamattomasta arvosta. On erinomaista, että sitä muistetaan myös Arjen turvaajia palkittaessa.

Samalla kiitän Kunnallisalan kehittämissäätiötä hyvästä yhteistyöstä Arjen turvaaja -palkinnon perustamisessa ja jakamisessa. Yhteistyömme päättyy tässä muodossa, mutta varmasti tapaamme vielä muissa merkeissä.

Toivotan säätiölle ja tietysti ennen kaikkea kaikille arkemme turvaajille menestystä jatkossakin.

Tulosta
Bookmark and Share

Päivitetty 26.1.2012

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi