Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 1.3.2012

Presidentti Tarja Halosen puhe diplomaattikunnalle 1.3.2012

Kiitän teitä lämpimästi erinomaisesta yhteistyöstä. Minulla on ollut ilo tehdä kanssanne yhteistyötä vierailujen yhteydessä ja muissa yhteyksissä. Kiitän teitä myös huomionosoituksista, joita olen saanut jättäessäni tasavallan presidentin tehtävät.

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa. Kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti virkakauteni aikana. Globalisaatio on vahvistanut riippuvuuttamme toinen toisistamme. Voidaksemme yhdessä vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin mukaan lukien kestävä kehitys, tarvitsemme vahvan monenkeskisen järjestelmän. Tämä ei kuitenkaan vähennä valtioiden kahdenvälisten suhteiden merkitystä, pikemminkin päinvastoin.
Kansainvälisen politiikan muutos on tuonut esiin kansainvälisten suhteiden uudet toimijat.

Kansalaisyhteiskunnan ja yritysmaailman aktiivisuus on kannustettavaa ja arvokasta. Myönteistä on naisten nouseminen näkyvämpään rooliin, niin diplomatiassa kuin laajemminkin.

Kansallisvaltioilla on edelleen keskeinen merkitys kansainvälisessä yhteistyössä. Diplomatian ja diplomaattien tehtävät ovat ajan kuluessa muuttuneet ja monipuolistuneet. Uusista toimijoista ja tiedonvälityksen nopeudesta huolimatta diplomatia on säilyttänyt korvaamattoman merkityksensä niin tiedon analysoinnissa ja välittämisessä kuin valtioiden välisten suhteiden kehittämisessä.

Olen seurannut kansainvälistä politiikkaa eri rooleissa yli 20 vuoden ajan ja toiminut useita vuosia ulkoasiainministerinä. Monet edustamanne maat ovat tulleet minulle tutuiksi tänä aikana. Haluan kiittää vielä kerran teitä kaikkia arvokkaasta tuesta niin maittemme välisten suhteiden kehittämisessä. Toivotan teille parhainta jatkoa ja menestystä tärkeässä työssänne. Tulen jatkamaan kansainvälisten tehtävien parissa ja uskonkin, että yhteytemme tulee säilymään myös tulevaisuudessa.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 7.3.2012

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi