Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Tiedotteet ja uutiset

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Uutiset, 17.9.2009

Presidenttifoorumissa keskusteltiin työllisyystilanteesta

”Hyvinvointiyhteiskunta on välttämätön turvaverkko, joka on luodaan hyvinä aikoina ja jonka arvo koetaan huonoina aikoina”, tasavallan presidentti Tarja Halonen sanoi 11. Presidenttifoorumin avauspuheenvuorossaan torstaina 17. syyskuuta 2009. Presidentinlinnassa järjestetyn keskustelutilaisuuden teemana oli tällä kertaa työllisyys ja työttömyys.

”Suomessa on noin 300 000 työtöntä. Työttömyysaste nousee arvioiden mukaan ensi vuonna, ja tuntuu vielä vallitsevan epävarmuutta, kuinka paljon”, presidentti Halonen sanoi. Presidentin mukaan on jäänyt vähälle huomiolle, että inhimillisen oikeudenmukaisuuden lisäksi hyvinvointiyhteiskunta on hyväksi myös yrityksille ja yhteiskunnalle. Se on vahvuus muutostilanteessa ja nykyisen kaltaisen kriisin hetkellä. ”Monissa muissa maissa pohjoismaiden ulkopuolellakin on alettu antaa arvoa ja kantaa huolta eurooppalaisen sosiaalisen mallin tärkeydestä osana kestävää kehitystä”, presidentti Halonen korosti.


Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Vaikka olemme sidoksissa kansainväliseen taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen, ratkaisut on tehtävä itsenäisesti. ”Se ei tarkoita, että voisimme tehdä ne yksin. Ei kukaan voi. Mutta parhaatkaan kansainväliset päätökset eivät voi auttaa, jos oman maan hoito laiminlyödään. Yhteisöllisyys on ollut voimavara omassa maassamme ja siksi toivon sen olevan luontevaa meille myös globaalisti”.

Reilu globalisaatio ja säällinen työ kuuluvat yhteen

”Globalisaatio ei ole vain talouden integraatiota vaan sillä on erittäin vahva sosiaalinen ulottuvuutensa”, presidentti Halonen muistutti. Reilu globalisaatio ja säällinen työ kuuluvat yhteen. Pelkkään kilpailukyvyn logiikkaan ja markkinoiden nollasummapeliin perustuva globalisaatio ”johtaa huutokauppaan alenevin hinnoin, se tuhoaa yrityksiä, työpaikkoja ja hyvinvoinnin edellytyksiä”.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan Jaakko Kianderin mukaan on erittäin todennäköistä, että työllisyys jatkaa heikentymistään pitkälle ensi vuoteen. ”Työttömyyden osalta palaamme takaisin tilanteeseen, joka vallitsi 10 vuotta sitten”. Kianderin mukaan tästä eteenpäin monipuolinen työllisyyttä tukeva toimintapolitiikka on tärkeätä. Keinoina ovat mm. teollisuuden uudistumista ja vientiä tukevat toimet ja elinikäistä oppimista kannustava politiikka.


Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin (vas.) ja työministeri Anni Sinnemäki. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Työministeri Anni Sinnemäen mukaan kasvuyrittäjyyttä tarvitaan nykyistä enemmän. Positiivista on, että taantumasta huolimatta yrittäminen yhä kiinnostaa. Noussut työttömyys puolestaan vaikeuttaa työurien pidentämistä, joka on ministeri Sinnemäen mukaan välttämätöntä, jotta tulevista vuosikymmenistä selvitään. Ministeri Sinnemäki näki erään Suomen kansantalouden kasvualueen uusiutuvien energioiden osaamisessa.

Työttömyys on moninaista

Dosentti Raija Julkusen mukaan edellisen laman jälkeen uusia ilmiöitä ovat olleet globaalin työpaikkakilpailun koveneminen, valtion pyrkimys vähentää työllisyyttään sekä pörssi- ja valtionyrityksien saneerauksen. Hän kiinnitti myös huomiota siihen, että työttömyys ja työttömät ovat moninaisia. Työtön on aktiivinen toimija, joka ”rakentaa itse oman selviämisensä”. Työttömäksi jääminen kuitenkin haavoittaa ja on isku itsearvostukselle.

Toiminnanjohtaja Lea Karjalainen alusti Presidenttifoorumissa Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestö TVY:n edustajana. Rakennetyöttömyys ei hänen mukaansa ole vain laman jälkeinen tilanne, vaan uusia ryhmiä syntyy joka vuosi. Köyhien luku on kasvanut. Karjalainen oli huolissaan työttömistä, jotka putoavat toimeentulotuelle, josta ”takaisinkiipeäminen” on melkein mahdoton tilanne. Lea Karjalainen kannattikin työmarkkinatuen nostamista, joka poistaisi riippuvuutta toimeentulotuesta.

Järjestyksessä yhdenteentoista Presidenttifoorumiin oli kutsuttu osallistujia yhteiskunnan eri alueilta, muun muassa kansanedustajia sekä etujärjestöjen, kuntien ja tutkimuslaitosten edustajia.

Presidenttifoorumeja on järjestetty vuodesta 2006 lähtien. Aiempien foorumeiden teemoina ovat olleet suomalaisen työn kilpailukyky, osaaminen ja innovaatiot, ulkopolitiikka, vanhustenhuolto, Itämeri, suvaitsevaisuus, kuntapalvelut, Suomen historian vaietut vuodet, muutosten Suomi sekä perus- ja ihmisoikeudet.

Presidenttifoorumin alustuspuheenvuorot:

Tasavallan presidentin avauspuheenvuoro
Jaakko Kiander (PDF)
Lea Karjalainen (PDF)
Raija Julkunen (PDF)


Presidenttifoorumit järjestetetään Presidentinlinnan Valtiosalissa. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

 

 

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 1.12.2009

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi