Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Itämeri

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 10.2.2010

Tasavallan presidentti Tarja Halosen avaussanat Baltic Sea Action -huippukokouksessa Helsingissä 10.2.2010

(muutosvarauksin)

On suuri ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi Baltic Sea Action -huippukokoukseen. Meillä on yhteinen haaste ratkaistavana, ja meidän on löydettävä siihen oikeat keinot.

Yhteinen meremme on ja on aina ollut lähellä sydäntämme. Itämeri on tärkeä matkustus-, kauppa- ja kulttuuriväylä. Se yhdistää kansojamme monin eri tavoin. Vuosikymmeniä jatkunut hyväksikäyttö ja edesvastuuttomuus ovat valitettavasti vahingoittaneet haavoittuvaa ekosysteemiä. Nykyään tämän, maailman yhden saastuneimman meren rantoja asuttavat maapallon rikkaimpiin ja ympäristötietoisimpiin valtioihin kuuluvat maat.

On selvää, että jotakin on tehtävä – ja nopeasti. Viime vuonna yhdessä pääministeri Matti Vanhasen ja Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtajan Ilkka Herlinin kanssa käynnistämäni aloite perustuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Pyysimme tuolloin kaikkien Itämeren valtioiden ja hallitusten päämiehiä, kaupunkien virkamiehiä ja muita viranomaisia, kansainvälisiä järjestöjä, liike-elämän edustajia ja kansalaisjärjestöjä osallistumaan työhön Itämeren pelastamiseksi.

Olen hyvin iloinen, että te kaikki olette päättäneet osallistua. Teidän osallistumisenne tekee tästä aivan uudenlaisen huippukokouksen. Ja kun kerran yhteistyömalli toimii hyvin Itämerta koskevissa kysymyksissä, sitä voidaan käyttää myös muiden ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

* * *

Kaikki Itämeren valtiot ovat tunnustaneet tarpeen ryhtyä toimiin. Vuonna 2007 hyväksytyssä Itämeren suojelukomission (HELCOM) toimintaohjelmassa (BSAP) asetettiin tavoitteeksi Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. Toimintaohjelmassa paneudutaan Itämeren suurimpiin ympäristöongelmiin.

EU:n pohjoinen ulottuvuus ja unionin hiljattain hyväksymä Itämeri-strategia antavat käyttöömme uudet työkalut myös meriympäristön suojelemiseksi.

Haluamme antaa tukemme näille päätöksille ja toimille. On selvää, että alueen kaikkien valtioiden on tehtävä yhteistyötä.

On tärkeää, että asetamme yhteistyöllemme kunnianhimoiset tavoitteet. Ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tehtävällä yhteistyöllä lujitetaan myös laajempaa yhteistyötämme. Maidemme välillä olevien esteiden poistamisessa on edistytty, mutta meidän on pyrittävä entistä myönteisempään vuorovaikutukseen.

* * *

Kiitän teitä Itämeren ympäristön hyväksi jo tekemistänne tärkeistä sitoumuksista. Suomen hallitus on tehnyt omat sitoumuksensa, ja annan niille täyden tukeni. Lisäksi olen sitoutunut jatkamaan omaa työtäni Itämeren hyväksi.

Ensimmäinen sitoumukseni on ollut kutsua koolle tämä Baltic Sea Action -huippukokous yhdessä pääministerin ja Baltic Sea Action Groupin kanssa.

Toinen sitoumukseni on edistää Baltic Sea Action Summit -prosessia puhtaamman Itämeren puolesta myös Helsingin huippukokouksen jälkeen yhdessä kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

Kolmanneksi aion korostaa HELCOMin Itämeri-toimintaohjelman toimeenpanoa tavatessani Itämeren alueen kollegoitani.

Neljänneksi aion rohkaista eduskunnan ja muiden vaaleilla valittujen elinten jäseniä sekä vaalikampanjoihin osallistuvia toimimaan puhtaamman Itämeren puolesta.

Viidenneksi vetoan nuoriin, jotta he lähtisivät mukaan talkoisiin, ja annan tukeni nuorten toiminnalle, jolla tähdätään Itämeren tilan parantamiseen. Kun saavuitte tänään Finlandia-taloon, näitte aivan erityisen taideteoksen: suomalaisten, venäläisten ja puolalaisten nuorten koostaman kartan Itämeren alueesta. He kartuttivat kokemuksiaan Itämerestä viime kesänä Helsingissä järjestetyssä workshopissa ja ovat nyt halunneet esittää nämä kokemukset visuaalisesti.

Tämän lisäksi ehdotan, että ryhdytään viettämään vuosittaista Itämeri-päivää, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa, vahvistaa sitoutumistamme ja varmistaa, miten prosessimme jatkuu.

Nähkäämme työmme myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Tehkäämme Itämerestä kestävän kehityksen meri. Emme odota ihmeitä, mutta kylläkin kovaa työtä.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 9.2.2010

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi