Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 3.2.2008

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe 59. Yhteisvastuukeräyksen avaamiseksi 3.2.2008

Me ihmiset olemme vastuussa toinen toisistamme. Yhteisvastuukeräys kannustaa meitä huolehtimaan lähimmäisistämme lähellä ja kaukana. Keräysvaroilla autetaan tuhansia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Apu kanavoituu Kirkon Ulkomaanavun kriisiavun ja kehitysyhteistyöhankkeiden kautta. Täällä Suomessa apua välittävät lukuisat eri kansalaisjärjestöt ja seurakunnat.

Tänä vuonna kampanjan teemana on ”Haluan töihin". Työ luo kumppanuutta ja rakentaa yhteiskuntaa. Kotimaassa kampanjoidaan kehitysvammaisten henkilöiden työllistämisen puolesta. Kansainvälistä yhteisvastuuta toteutetaan keräämällä varoja pitkästä ja vaikeasta sisällissodasta toipuvan Liberian auttamiseksi.

Ankara sisällissota kesti Liberiassa 14 vuotta. Sodan aikana suurin osa liberialaisista joutui jättämään kotinsa. Tiet, sillat, koulurakennukset ja terveysasemat tuhoutuivat. Pahimmat sodan aiheuttamat tuhot ovat kuitenkin henkisiä. Moni ihminen on menettänyt läheisensä, ja joutunut osallistumaan taisteluihin – useat jopa lapsina. Haavat ovat syviä ja niiden parantaminen kestää kauan. Liberiassa on vallinnut rauha vuodesta 2004 lähtien. Toipumisen ja jälleenrakennuksen aika on alkanut. Humanitaarisen avun antamisesta on voitu siirtyä pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön. Suurimpia haasteita on rohkaista näitä sodan lamaannuttamia ja koulutusta vaille jääneitä ihmisiä rakentamaan jälleen tulevaisuuttaan.

Keräysvaroin järjestetään ammattikoulutusta, jonka avulla liberialaiset voivat oppia uuden ammatin. Kalastus- ja maanviljelytaitoja kehittämällä taataan paitsi perheiden ruokaturva, myös mahdollisuus ansaita lisätuloja. Sodan aikana kadonneita käsityötaitoja elvytetään, ja rakennustaidot ovat tarpeen maan jälleenrakennuksessa. Pienlainojen avulla mahdollistetaan pienyritysten perustaminen. Luku- ja kirjoitustaidon opetuksella luodaan perusta sekä kouluttautumiselle sekä täysipainoiselle yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Täällä kotimaassa vuoden 2008 Yhteisvastuukeräyksellä edistetään kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Vammaisilla ihmisillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tätä periaatetta korostavat sekä YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista että Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma ja monet muut kansainväliset asiakirjat, joihin Suomi on sitoutunut. Myös maamme oma perustuslaki vahvistaa jokaisen ihmisen oikeuden työhön. Lisäksi monet suomalaiset yhteisöt, kuten evankelis-luterilainen kirkko ovat sitoutuneet edistämään vammaisten ihmisten työllistymistä.

Olemme siis monin tavoin sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, ja on hyvä että olemme saavuttaneet näin laajan yksimielisyyden. Silti nämä ohjelmat ja vammaisten oikeudet eivät vielä toteudu riittävästi käytännössä. Yhteisvastuukeräys pyrkii lisäämään päättäjien, työnantajien ja yleistä tietoisuutta kehitysvammaisten tuetusta työllistymisestä ja avaamaan kehitysvammaisille ihmisille uusia mahdollisuuksia työpaikkoihin.

Kehitysvamma on vain yksi osa ihmisen persoonallisuutta, eikä sen tarvitse olla este työllistymiselle. Työkyky voi olla sataprosenttinen, kunhan oikea työ ja tekijä kohtaavat. Työvalmentajat voivat edistää näitä kohtaamisia työpaikoilla ja olla apuna vahvistamassa työntekijöiden yhteispeliä. Tästä hyötyy koko työyhteisö. Moni työnantaja onkin todennut, että kehitysvammainen työntekijä on muuttanut myönteisesti myös työyhteisöä. Kehitysvammaiselle henkilölle itselleen on tärkeää saada palkkatuloa ja kokea olevansa työyhteisön ja yhteiskunnan täysivaltainen jäsen.

Työelämä tarvitsee monenlaisia osaajia. Suomessa on liki 3000 ammattikoulutettua kehitysvammaista ihmistä, jotka mielellään tulisivat mukaan työelämään. Tällä hetkellä vain joka kymmenes heistä on palkkatyössä.

Kotimaassa Yhteisvastuukeräyksen varoilla edistetään kehitysvammaisten ihmisten tuettua työllistymistä. Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Nuorten Ystävät, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl ja Kirkkopalvelut haastavat yhdessä näihin työllistämistalkoisiin niin yhteiskunnallisia päättäjiä, työnantajia kuin yksityisiä kansalaisiakin.

Hyvät kanssaihmiset,

Rohkaisemalla eri tavoin tukea tarvitsevia ihmisiä me autamme heitä osallistumaan yhteiskuntaan täysivaltaisina jäseninä. Yhteisvastuukeräyksen suojelijana kiitän teitä tuestanne apua tarvitseville.

Julistan 59. Yhteisvastuukeräyksen avatuksi.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 3.2.2008

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi