Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Asema ja tehtävät: Presidentintoimen hoito

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi

Presidentintoimen hoito

Tasavallan presidentti on koko ajan käytettävissä presidentin tehtävien hoitoa varten. Hänellä ei ole työ- tai virka-aikaa eikä varsinaista vuosilomaa.

Esteellisyys ja sijaisuus

Helanderin veljesten valama kello vuodelta 1859 mittaa aikaa presidentin työhuoneessa. Copyright © Tasavallan presidentin kansliaJos presidentti on estynyt hoitamasta tehtäviään, tehtäviä hoitaa pääministeri tai tämänkin ollessa estyneenä pääministerin sijaisena toimiva ministeri.

Pisimmät sijaisuusajat ovat johtuneet presidentin sairaudesta (1927, 1940, 1945 – 1946 ja 1981 – 1982). Useimmat sijaisuudet ennen vuotta 1991 johtuivat siitä, että presidentti katsottiin ulkomaanmatkan aikana estyneeksi hoitamaan tehtäviään. Tästä käytännöstä luovuttiin vuoden 1992 alusta lukien.

Tasavallan presidentti ei voi siirtää presidentille kuuluvia tehtäviä muiden hoidettavaksi. Tästä on poikkeuksena puolustusvoimain ylipäällikkyys, jonka presidentti voi luovuttaa toiselle Suomen kansalaiselle ja Ahvenanmaan maakuntapäivien avaaminen ja päättäminen, jonka voi presidentin puolesta suorittaa maaherra.

Palkkio

Palkkion lisäksi presidentille kuuluu asunto, jonka kunnossapito, lämmitys, valaistus ja sisustus sekä tarpeellinen henkilökunta kustannetaan valtion varoilla. Presidentin puoliso ei saa palkkiota tai muuta korvausta asemansa johdosta.

Tasavallan presidentin palkkio vahvistettiin vuosina 1919 – 1999 jokaiseksi toimikaudeksi etukäteen eduskunnan säätämällä lailla, mutta 1.3.2000 jälkeen palkkiota voidaan myös toimikauden aikana tarkistaa samassa järjestyksessä.

Presidentin palkkio ja asuntoetu samoin kuin eläke ja perhe-eläke ovat verovapaita. Muista tuloista presidenttiä verotetaan normaalisti.

Eläke

Tasavallan presidentin eläkkeestä säädetään myös laissa. Presidentin vuotuinen eläke on 60 prosenttia tasavallan presidentin palkkiosta. Lakimuutos, jolla tasavallan presidentin palkkiota alennettiin 1.4.2013 alkaen, ei vaikuta ennen lain voimaantuloa eronneiden tasavallan presidenttien eläkkeisiin. Eläkkeen määrä lasketaan lakimuutosta edeltäneestä palkkiosta, eli presidentin eläke on 96.000 euroa. Tämän eläkkeen saa kuusi vuotta tai pitempään presidenttinä toiminut henkilö (täysi eläke). Jokaisesta puuttuvasta täydestä vuodesta eläkkeen määrä vähenee kuudenneksella, mutta pienin eläke on vähintään puolet täydestä eläkkeestä.

Lisäksi valtio voi kustantaa eläkkeellä olevalle presidentille sopivan asunnon kohtuullista vuokraa vastaan, tarjota tarpeen mukaan erilliset kirjoitus- ja arkistotyöhön soveltuvat työtilat sekä antaa turvallisuus-, toimisto- ja muita vastaavia palveluja valtion talousarvion rajoissa.

Presidentin puolisolle ei makseta eläkettä tämän aseman johdosta, mutta hän on leskeksi jäätyään oikeutettu perhe-eläkkeeseen, joka on 50 prosenttia presidentin eläkkeestä.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 26.9.2013

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi