Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Itämeri

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Uutiset, 23.3.2010

Itämeren suojelu ja yrityssuhteet teemana Pietarin vierailulla

Presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Vladimir Putin tapasivat suomalaisia yritysjohtajia Konstantinovin palatsissa Pietarissa.Presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Vladimir Putin tapasivat suomalaisia yritysjohtajia Konstantinovin palatsissa Pietarissa. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili Pietarissa 23. maaliskuuta 2010, jossa hän osallistui Pietarin kuvernöörin Valentina Matvienkon järjestämään pyöreän pöydän keskusteluun Itämeren alueen yhteistyöstä. Keskustelu oli jatkoa Helsingissä 10. helmikuuta 2010 pidetylle Itämeri-huippukokoukselle.

Iltapäivällä presidentti Halonen ja Venäjän federaation pääministeri Vladimir Putin tapasivat suomalaisia yritysjohtajia Konstantinovin palatsissa Pietarissa.

Itämeri-huippukokouksen onnistunut malli

”Itämeri on meidän yhteinen meremme ja sen tilan parantaminen on meidän yhteinen asiamme”, presidentti Halonen sanoi keskustelun avauspuheenvuorossa. Hän kertoi kokemuksia Helsingissä helmikuussa järjestetystä Itämeri-huippukokouksesta, joka ylitti odotukset. Uudentyyppisellä kokouksella haluttiin saada aikaan konkreettista sitoumuksia, ei uusia sopimuksia – ne ovat jo olemassa. ”Uutta Helsingin kokouksessa oli myös työskentelytapa: kantavana ajatuksena oli julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö.”

Presidentti Halonen ja Pietarin kuvernööri Valentina MatvienkoPresidentti Halonen ja Pietarin kuvernööri Valentina Matvienko. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

”Pidimme myös tärkeänä, että kaupungit ovat mukana tässä työssä. Pietari on monella tapaa edelläkävijä Itämeren suojelutyössä, ja meille tuttu ja hyvä yhteistyökumppani. Toivottavasti te toimitte rohkaisevana esimerkkinä meille”, presidentti Halonen sanoi.

Presidentti Halosen mukaan monessa asiassa on edetty, mutta yhteistyötä voi vielä tiivistää erityisesti maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja turvallisemman meriliikenteen aikasaamiseksi.

”Meriliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä GOFREPin ja muiden Itämerellä käytössä olevien järjestelyjen välille on rakennettava nykyistä tiiviimpi yhteys, jotta alusliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa edelleen koko Itämeren alueella. Öljykuljetukset yhdessä muutoinkin vilkastuvan alusliikenteen kanssa muodostavat Itämerellä jatkuvan onnettomuusriskin.”

Pietari tärkeä kumppani

”Me suomalaiset haluamme olla toteuttamassa visiota puhtaasta Itämerestä ja menestyvästä Itämeren alueen talousalueesta. Pietari ja lähialueemme ovat tässä työssä meille läheisiä ja tärkeitä kumppaneita", presidentti Halonen totesi.

Pyöreän pöydän keskusteluissa tuli voimakkaasti Pietarin jätevesien puhdistaminen ja erityisesti pohjoisen viemärikokoojan rakentaminen, joka on yksi Pietarin suurhankkeista. Venäläiset asiantuntijat toivat esiin mm. öljyntorjunnan talvioloissa, Laatokan järven erityisen aseman Pietarin juomavesialtaana ja järven suojelutilanteen sekä luonnonsuojelualueiden perustamisen Pietarin ympäristössä.

Ylipormestari Jussi Pajunen kertoi Helsingin kaupungin halukkuudesta selvittää biokaasun mahdollisuutta pietarilaisten kanssa. Itämerisuurlähettiläs Jari Luoto kertoi lisää Helsingin Itämeri-huippukokouksesta. Hän painotti myös EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa, joka on osoittanut vahvuutensa mm ympäristöohjelmissa.

Kuvernööri Matvienkon lisäksi keskustelussa oli mukana mm. Pietarin varakuvernööri Alexander Vakhmistor, Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin pääjohtaja Felix Karmazinov sekä muita suomalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita,

Presidentti Halonen ja pääministeri Putin tapasivat suomalaista yritysjohtoa

Iltapäivällä  presidentti Halonen ja pääministeri Putin tapasivat suomalaista yritysjohtoa Konstantinovin palatsissa Pietarissa. Pääministeri Putin avasi tilaisuuden informoimalla presidentti Halosta siitä, että Torfjanovkan raja-asema avataan henkilöautojen maahantuonnille.

Pääministeri Putin totesi, että pääomasijoituksia on kotiutunut tai tullut ulkomailta noin 45 miljardia dollarin edestä viime vuonna. Hän toivoi, että suomalaisyritykset olisivat investoijina johtavassa asemassa. Avaussanoissaan pääministeri Putin esitteli useita yhteistoiminta-alueita. Hän korosti myös Venäjän osaamista ydinvoimarakentamisessa ja esitti harkittavaksi eräänlaisen elinkeinoelämän neuvoston perustamista, jossa voisi olla edustettuna sekä yrityselämä että valtiovalta.

Yritysjohtajatapaamisen avauspuheenvuorossaan presidentti Tarja Halonen palautti mieliin, että suomalaisten yritysten investoinnit Venäjällä ovat lähes kuuden miljardin euron luokkaa, eivätkä yritykset kansainvälisestä talouskriisistä huolimatta ole vetäytyneet. ”Suomalaisten yritysten toiminta näyttää perustuvan pitkän aikavälin tavoitteisiin ja sitoutumiseen”, hän totesi. Ilahduttavana seikkana hän mainitsi myös sen, että yhteydet kansalaistasolla ovat säilyneet vilkkaina. Suomen edustustot Venäjällä myönsivät viimekin vuonna noin 740 000 viisumia. ”Logistiikka maidemme välillä on tärkeää”, presidentti Halonen sanoi ja kertoi jo luvanneensa, että ”ensimmäisten nopean yhteyden junien tullessa maittemme välille koetan löytää matkalipun”.
 

Presidentti Halonen ja pääministeri Putin tapasivat suomalaista yritysjohtoa Konstantinovin palatsissa Pietarissa.Presidentti Halonen ja pääministeri Putin tapasivat suomalaista yritysjohtoa Konstantinovin palatsissa Pietarissa. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

 

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 29.3.2010

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi