Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 7.10.2011

Tasavallan presidentti Tarja Halosen avauspuheenvuoro tiedekeskus Heurekan näyttelyssä ”20x0 – matka tulevaisuuteen” 7.10.2011

Maailma elää muutosten keskellä. Globalisaatio etenee kiihtyvällä vauhdilla. Kiinan, Intian ja Brasilian tapaiset kehittyvät taloudet voimistuvat nopeasti. Samaan aikaan Euroopassa eletään isoa rakennemuutosta väestön ikääntyessä ja siirtyessä kasvukeskuksiin. Yhtäällä uhkaa työvoimapula, toisaalla työttömyys. Työelämän tahti kiihtyy.

Ympäristöpaineet koskettavat koko maailmaa. Niihin sopeutuminen, niiden ehkäisy ja hillitseminen edellyttävät globaalia päätöksentekoa ja päätöksiin sitoutumista. Hiilidioksidipäästöt pitää saada vähenemään kuluvalla vuosisadalla ja energian tuotantojärjestelmät on uusittava. Samalla energian kysyntä kasvaa vuosisadan puoliväliin mennessä yli kaksinkertaiseksi nykyisestä. Monet teollisesti merkittävät uusiutumattomat luonnonvarat ovat ehtymässä tällä vuosisadalla jo nykyisellä käytöllä.

Melkoisesti haasteita! Samaan aikaan maapallon väestömäärän ja aineellisen hyvinvoinnin kasvaessa hyvinvointi jakaantuu entistä epätasaisemmin. Ihmiskunnan mahdollisuudet ja resurssit ovat suuremmat kuin koskaan. Kuluvan vuosisadan muutospotentiaali on moninkertainen edelliseen verrattuna. Mutta onko meillä ymmärrystä käyttää resursseja oikein?

Tulevaisuuden haasteet tuovat mukanaan myös mahdollisuuksia. Käyttämällä hyväksi tieteen ja teknologian suomia keinoja voimme kehittää vihreää taloutta. Kestävä kehitys edellyttää kuitenkin, että taloudellisten ja ympäristöllisten näkökohtien lisäksi otetaan huomioon sosiaaliset näkökulmat. Talouskasvun on oltava ekologisesti kestävää ja autettava ihmisiä parantamaan elinolojaan.

Tiedekeskus Heureka on runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana tavoittanut näyttelyillään yli kaksikymmentä miljoonaa ihmistä koko maailmassa. Keskus on tunnettu ja arvostettu niin kotimaassa kuin ulkomailla. Heurekan vuorovaikutteiset näyttelyt inspiroivat kaikenikäisiä kävijöitä ja haastavat pohtimaan maailman tilaa tieteen näkökulmasta.

Olen iloinen, että Heureka on paneutunut tulevaisuuden tutkimuksen haasteisiin ja tehnyt aiheesta käsillä olevan, puhuttelevan näyttelyn. Tulevaisuuden tutkimus vastaa sellaisiin kysymyksiin kuin mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on toivottavaa. Samalla on tärkeää, että tulevaisuuden vaihtoehtojen pohtimisen ohella käydään arvokeskustelua. Kestävään, oikeudenmukaiseen kehitykseen sisältyy myös tulevien sukupolvien mahdollisuuksista huolehtiminen.

Globaalien ongelmien ratkominen vaatii poliittista tahtoa ja taitoa. Kansainvälisen yhteisön on löydettävä yhteisiä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luotava pitkän aikavälin kestävyysvisio. Päävastuu on kansallisvaltioilla, mutta myös yritysten ja kansalaisjärjestöjen sekä yksittäisten ihmisten toiminnalla on merkitystä. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat olennainen osa tulevaisuutemme rakentamista. Tulevaisuus on omissa käsissämme.

Hyvät ystävät! Tiedekeskus Heureka tekee tärkeää työtä maamme nuorison ja koululaitoksen hyväksi. Olen erityisen iloinen voidessani täten julistaa Heurekan tulevaisuusnäyttelyn avatuksi. Jag förklarar framtidsutställningen öppnad. I declare the exhibition open.

Tulosta
Bookmark and Share

Päivitetty 10.10.2011

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi