Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 1.3.2012

Presidentti Halosen puhe ylimpien valtioelinten edustajille sekä korkeimmille virkamiehille 1.3.2012

Kun olen nyt jättänyt tasavallan presidentin toimen hoitamisen, haluan vielä kerran kiittää kaikkia teitä ja edustamianne tahoja tuesta ja avusta, jota olen saanut tehtäväni hoidossa. Uskon, että yhteistyö jatkuu yhtä hyvänä nyt tehtävässä aloittaneen tasavallan presidentin kanssa. Kiitän myös teitä kaikkia arvokkaasta työstänne Suomen ja sen kansan hyväksi.

Herra pääministeri, yhteistyömme johtamanne hallituksen kanssa on ollut läheistä ja toimivaa. Toivotan teille ja hallitukselle jatkossakin menestystä työssänne Suomen kansan parhaaksi. Edessä olevat ajat tuovat todennäköisesti maallemme monia haasteita. Uskon kuitenkin, että vaikeudet ovat voitettavissa vakaalla harkinnalla ja aidolla yhteistyöllä yhteiskunnan eri osapuolten kanssa.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratia ja oikeusvaltio ovat modernin valtion perustekijät. Hyvän hallinnon avulla ihmiset voivat kokea nämä tärkeät asiat omassa arjessaan. Tuomioistuinlaitoksemme ja virkamieskuntamme vakaus ja rehellisyys ovat välttämättömiä hyvän hallinnon toteuttamiselle. Luottamus viranomaistoimintaan onkin maassamme korkea ja meidän kannattaa tehdä parhaamme sen säilyttämiseksi nopeasti muuttuvassa maailman menossakin. Omassa maassa onnistuminen antaa puheillemme kantavuutta myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Tasavallan presidentin tehtäviin kuuluu puolustusvoimien ylipäällikkyys. Myös puolustusvoimat on välttämättömien muutosten edessä. Hyvät kokemukseni yhteistyöstä puolustusvoimien ja sen johdon kanssa vahvistavat luottamustani siihen, että nämäkin muutokset voidaan hoitaa niin, että sekä kansakunnan yhteinen turvallisuus että muutoksen kohteena olevien ihmisten kohtuullinen elämäntilanne taataan.

Haluan kiittää Ahvenanmaan edustajia useilla maakuntaan suuntautuneilla matkoillani saamastani aina lämpimästä vastaanotosta ja vieraanvaraisuudesta. Yhteistyömme on sujunut minun mielestäni erittäin hyvin. Toivon Ahvenanmaan aseman kehittyvän tulevaisuudessakin sen asukkaiden onneksi ja uskon sen pysyvän kansainvälisestikin kannustavana esimerkkinä.

Toivotan teille kaikille onnea ja menestystä työssänne Suomen kansan parhaaksi.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 7.3.2012

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi