Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Presidenttifoorumi

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Uutiset, 17.3.2009

Kolme presidenttiä keskusteli muutosten Suomesta

Presidentinlinnan Valtiosalissa koettiin tiistaina 17. maaliskuuta 2009 historiallinen hetki, kun tasavallan presidentti Tarja Halonen, presidentti Mauno Koivisto ja presidentti Martti Ahtisaari olivat koolla samassa keskustelutilaisuudessa. Presidentti Halosen järjestämän yhdeksännen Presidenttifoorumin teemana oli Muutosten Suomi ja tilaisuuden osallistujissa erityispaino oli nuorissa tutkijoissa ja vaikuttajissa. Keskustelujen aiheiksi nousivat etenkin maahanmuutto, ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset, kansainvälinen finanssikriisi sekä koulutus ja väestön ikääntyminen. Kooste Presidenttifoorumista on nähtävissä YLE Areenassa. Presidentti Halonen ja presidentti Ahtisaari korostivat tulevaisuuteen varautumisessa koulutuksen merkitystä sekä Suomessa että globaalisti. ”Suomen vaurastuminen on tapahtunut korkeaan osaamiseen perustuvan työn pohjalta. Tämä on edellyttänyt satsausta opetukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Meidän täytyy tässäkin asiassa tehdä enemmän”, presidentti Ahtisaari sanoi. Presidentti Halonen nosti esiin elinikäisen oppimisen ja ilon oppimisesta. ”Se on oikea tapa pidempiin työkaariin ja ihminen tuntee myös nauttivansa työssäolemisesta”.


Presidentti Mauno Koivisto, tasavallan presidentti Tarja Halonen ja presidentti Martti Ahtisaari Presidenttifoorumissa. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Koiviston mukaan Suomen mahdollisuudet omiin valintoihin lisääntyivät hänen presidenttikaudellaan, kun aikaisemmat sitoutumiset – muun muassa rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa - jäivät historiaan. ”Meillä oli pyrkimys päästä kaltaistemme kanssa läheisempään yhteistoimintaan”, presidentti Koivisto sanoi. ”Olemme entistä vapaampia tekemään omia viisaita ratkaisuja ja vähemmän viisaita ratkaisuja.”

Maahanmuuttajat ovat voimavara

Presidenttifoorumissa käsitellyt aiheet ja suuret kysymykset kietoutuvat toisiinsa. Ilmastonmuutoksella saattaa olla arvaamattomia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka voivat johtaa esimerkiksi ympäristöpakolaisuuteen, sanoi WWF:n puheenjohtaja Jari Nieminen. Väestön ikääntyminen on haaste työvoimareservien pienentyessä. Filosofi Pekka Himasen mukaan ikääntyminen on historiallinen kääntöpiste, joka merkitsee myös sitä, että syntyvät lapset jäävät suurimmaksi osaksi eloon. Hän painottikin ikääntymisen positiivisia puolia ja mahdollisuuksia.

Presidentti Halonen korosti, että maahanmuuttajia ei saa käsitellä vain työvoimana, vaan hänet on otettava huomioon kanssaihmisenä. ”Pidämmekö me hänestä vielä silloinkin kun hän on vanha tai sairas? Työ on tärkeää, mutta ihminen ei ole pelkkää työvoimaa”. Presidentti Ahtisaaren mukaan tulemme kohtaamaan muuttoliikkeen Suomeen yhä voimakkaammin. ”Tulo Suomeen ei ole helppo asia. Ilmasto ja kieli eivät välttämättä houkuttele. Meidän täytyy oppia näkemään tulijat voimavarana, ei rasitteena”. Maahanmuuttoon presidentti Ahtisaaren mukaan valmistauduttava kaikilla tasoilla ja on kiinnitettävä huomiota kotouttamisen tasoon.

Globalisaation hyödyt jakautuneet epätasaisesti

Presidentti Halosen mukaan uuden vuosituhannen alkua on leimannut kokonaisvaltainen globalisaatio. ”Globalisaation taloudelliset ja muut hyödyt ja haitat ovat jakautuneet epätasaisesti maiden välillä ja maiden sisällä. Äärimmilleen vietynä se aiheuttaa paikallisia ja laajempia taloudellisia jännitteitä ja konflikteja”, presidentti Halonen sanoi. ”Globaalisti talouden mannerlaatat ovat jo lähteneet liikkeelle. Siihen vaikuttavat myös ympäristökysymykset ja globalisaatio, mutta myös se että suuret kehitysmaat, kuten Intia, Kiina ja Brasilia kasvavat”.

Kansainvälisen työjärjestö ILOn mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana yli miljardi nuorta tulee työmarkkinoille, presidentti Ahtisaari totesi. ”Traditionaalisin keinoin pystytään työllistämään 300 miljoonaa. Jos tämä ei ole riittävä haaste, ei mikään”. Hän korostikin, että on oleellista, että pyritään antamaan koulutusta ja myös mahdollisuus yrittäjäksi.

Loppupuheenvuorossaan presidentti Koivisto tiivisti näkemyksensä tulevaisuuden tekijöistä ja toimijoista: ”Tässä tilaisuudessa olen ollut uskoakseni saava osapuoli. Olette kaikki sitä mieltä, että jotain pitäisi tehdä. Uskon, että te itse olette niiden kysymysten kanssa kasvokkain ja itse joudutte vastaamaan niihin kysymyksiin, joita tässä olette esittäneet. Menestystä toivon!”, presidentti Koivisto sanoi saaden aplodit kaikilta keskustelijoilta.

Presidenttifoorumeita on järjestetty vuodesta 2006 lähtien. Aiempien foorumeiden teemoina ovat olleet suomalaisen työn kilpailukyky, osaaminen ja innovaatiot, ulkopolitiikka, vanhustenhuolto, Itämeri, suvaitsevaisuus, kuntapalvelut ja Suomen historian vaietut vuodet.

Kooste Presidenttifoorumista YLE Areenassa

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 14.9.2009

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi