Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 26.8.2010

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuudessa 26.8.2010

(muutosvarauksin)

Onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän viran vastaanottavat kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen on jo vuosikymmeniä perustunut kokonaismaanpuolustukselle. Keskinäinen luottamus ja tahto yhteistoimintaan ovat turvallisuutta luovia tekijöitä. Demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio sekä taloudellinen vakaus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus luovat meillä vankan perustan poikkeusoloihin varautumiselle.

Turvallisuus ymmärretään yhä selvemmin laajana kokonaisuutena. Kansainvälistymisen myötä muuallakin tapahtuvat asiat vaikuttavat oman yhteiskuntamme toimivuuteen. Turvallisuutta voivat uhata aseellisten konfliktien lisäksi muun muassa äärimmäinen köyhyys, terrorismi, tarttuvat taudit, yhteiskuntien elintärkeiden toimintojen kuten sähkönjakelun ja tietoverkoston vaarantuminen tai luonnonkatastrofit. Niihin vaikuttaminen tapahtuu laajalla yhteiskunnallisella yhteistoiminnalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvavana haasteena on, että samanaikaisesti kun modernin yhteiskunnan toiminnat voivat olla hyvinkin häiriöherkkiä niin kansalaiset sietävät aikaisempaa huonommin epämukavuutta tai omien oikeuksiensa rajoittamista.

Pohjoismaisen yhteiskunnan pohjalta rakentuva kokonaismaanpuolustuksen malli on osoittautunut meille toimivaksi ja luonnolliseksi tavaksi toimia. Häiriötilanteissa ja yllättävissä tapahtumissa yhteiskunnan on pystyttävä käyttämään joustavasti ja nopeasti kaikkia resurssejaan. Ajankohtaisena esimerkkinä ovat tämän kesän myrskyt. Puolustusvoimat on antanut apua myrskytuhojen selvittämisessä ja raivaamisessa.

Tulevan syksyn aikana valmistuvat selvitykset yhteiskunnan kokonaisvaltaisesta varautumisesta sekä asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen kehittämisestä. Ne aiheuttavat todennäköisesti laajaa kansalaiskeskustelua. Hyvä näin, sillä turvallisuus koskee kaikkia ja siksi mahdollisimman laajan tuen saaminen on myös tärkeää. Nykypäivän uhkiin vastaaminen edellyttää lisäksi monenlaista osaamista ja siksi myös eri yhteiskuntasektorien yhteistyön edelleen kehittäminen on tarpeellista.

* * *

Aseellisten konfliktien mahdollisuus tai sodan uhka eivät ole poistuneet aikamme maailmasta. Asevelvollisten – varusmiesten ja reserviläisten – kouluttaminen Suomen sotilaallisen puolustamisen varalle on puolustusvoimien rauhanajan päätehtäviä.

Te tulette vastaamaan monien nuorten miesten ja naisten kouluttamisesta. Se on tärkeä ja vastuullinen tehtävä. Palvelusajan kokemukset – niin myönteiset kuin kielteisetkin – vaikuttavat osaltaan siihen, minkälaisina yhteiskunnan jäseninä he tulevat toimimaan. Saamanne koulutus antaa teille hyvät lähtökohdat lunastaa teihin kohdistuvat odotukset ja vaatimukset.

Saamieni tietojen mukaan kurssinne opiskelumotivaatio ja – menestys on ollut erittäin hyvätasoista. Lisäksi kurssilaisia on osallistunut kansainvälisiin opintojaksoihin muun muassa Italiassa, Itävallassa, Norjassa, Portugalissa ja Tanskassa.

Tämän päivän globaalissa maailmassa kansainväliset kontaktit ja kokemukset ovat tärkeitä. Ne ovat myös tukenanne, jos itse osallistutte kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Suomen tavoitteena on rauhan ja turvallisuuden, kehityksen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen. Osallistuminen kriisinhallintaan on kansainvälisen vastuun kantamista, joka lisäksi rakentaa omaa turvallisuuttamme.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, johtajat ja opettajat,

Kiitän teitä hyvästä työstä. Kurssilaisten menestys osoittaa, että myös te olette onnistuneet opetus- ja johtamistehtävässänne ja antaneet nuorille upseereille edellytykset suoriutua vaativassa ammatissa. Teillä on merkittävä ja pitkäjänteisyyttä vaativa tehtävä. Työnne kautta olette turvaamassa puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön osaamisen säilymistä korkeatasoisena.

Nuoret upseerit,

Tänään te ansaitsette lämpimät onnittelut. Olette opiskelleet menestyksellisesti ja tehneet työtä saavuttaaksenne yhden tärkeän tavoitteen sotilasurallanne. Päivä on varmasti teille ja läheisillenne unohtumaton. Läheisten tuki on arvokasta – muistakaa kiittää heitä siitä.

Toivotan teille kaikille menestystä tehtävissänne.
 

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 26.8.2010

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi