Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 25.2.2004

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Slovenian presidentin Janez Drnovsekin kunniaksi järjestettävillä juhlapäivällisillä 25.2.2004

Minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa Teidät, herra presidentti, ja slovenialainen seurueenne tervetulleiksi talviseen Suomeen. Vierailunne on monessa suhteessa historiallinen. Slovenian presidentti tekee ensi kertaa valtiovierailun Suomeen ja vain kaksi kuukautta ennen kuin Sloveniasta tulee Euroopan unionin jäsen. Tiedämme täällä Suomessa, että tulemme saamaan Sloveniasta EU-perheeseen hyvän, aktiivisen jäsenen, jonka kanssa ollut jo paljon yhteistyötä unionin uuden perustuslaillisen sopimuksen aikaansaamisessa.

Me tiedämme, että Te tunnette jo Suomea ja suomalaisia. Te olette vieraillut täällä pääministerinä ja olette tutustunut suomalaisiin kansainvälisissä yhteyksissä niiden runsaan kymmenen vuoden aikana, jolloin olette ollut johtamassa Sloveniaa ensin itsenäisyyteen ja sitten integroimassa sitä Euroopan kansojen perheeseen.

Tiivis vierailuvaihto vakiintui Suomen ja Slovenian välille jo ennen kuin neuvottelut Euroopan unionin jäsenyydestä alkoivat. Itse muistan lämmöllä omaa vierailuani Ljubljanassa 1998. Sanoin silloin toivovani, että Suomi avaisi suurlähetystön Sloveniaan. Käytännön ongelmat lykkäsivät toiveeni täyttymistä, mutta tänään voimme yhdessä iloita siitä, että ensimmäinen Ljubljanassa toimiva Suomen suurlähettiläs on nimitetty ja aloittaa työnsä ensi maanantaina.

Suomalaiset ovat seuranneet ihaillen Slovenian poliittista ja yhteiskunnallista kehitystä Jugoslavian hajoamisen jälkeen. Rauhanomaisesti, mutta päättäväisesti, slovenialaiset vakiinnuttivat itsenäisyytensä ja demokraattiset instituutionsa sekä omaksuivat yhteiset eurooppalaiset arvot. Lyhyessä ajassa te onnistuitte myös vakauttamaan maan talouden.

Tältä pohjalta on luonnollista, että olette nopeasti integroituneet eurooppalaisiin instituutioihin, joihin teidät on mielihyvin hyväksytty. Me suomalaiset toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi Euroopan unioniin.

Suomea ja Sloveniaa yhdistää pyrkimys kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Slovenialla on omat ankarat kokemuksensa siitä, kuinka nämä arvot voivat joutua uhanalaisiksi myös tämän päivän Euroopassa. Onneksi yhteisin ponnisteluin, joihin myös Suomi ja suomalaiset ovat osallistuneet, tilanne Länsi-Balkanin alueella on saatu kääntymään rauhanomaisen yhteistyön ja kehityksen tielle. Slovenian esimerkki varmasti omalta osaltaan kannustaa muitakin jatkamaan uudistuksia.

Länsi-Balkanin kokemusten opetus on se, että meidän tulee aikaisempaa herkemmin havaita ristiriidat ja löytää niiden syyt. Meidän tulisi puuttua ajoissa ja rohkeasti konfliktien syihin. Meidän tulisi yhteisin ponnisteluin hallita vaikeitakin tilanteita niin, etteivät ne pääse kehittymään valtaviksi inhimillisiksi murhenäytelmiksi. Ja konfliktien jälkeen meidän tulisi olla kärsivällisiä ja pitkäjänteisiä kannustaessamme uuden elämän alkuun.

Kansainvälinen yhteistyö voi olla hyvänä apuna yksittäisille valtioille niiden kohtaamissa vaikeuksissa. On erityisesti pienten kansojen etujen mukaista vahvistaa monenkeskistä yhteistyötä ja ennen kaikkea Yhdistyneiden kansakuntien asemaa ja toimintaedellytyksiä. Euroopan unioni voisi toimia tässä hyvin tärkeänä vaikuttajana.

Herra presidentti, Te esititte toivomuksen, että Teillä ja valtuuskunnallanne olisi vierailun aikana tilaisuus keskustella suomalaisten asiantuntijoiden kanssa Suomen menestystekijöistä kansainvälisessä kilpailussa. Jaamme mielellämme kokemuksemme Teidän kanssamme. Tähän tarjoutuu tilaisuus huomenna aamupäivällä järjestettävässä foorumissa.

Haluan tässä yhteydessä todeta vain sen moninkertaisen haasteen, joka meillä on sekä omaa maatamme että koko kansainvälistä yhteisöä kohtaan. Historia ja kulttuuri, kuten muutkin kehityksen edellytykset, vaihtelevat maittain. Viime kädessä jokaisella maalla itsellään on ensisijainen oikeus ja vastuu omasta kehityksestään. Yhtä lailla me kaikki rakennamme globalisaatiota omista lähtökohdistamme, mutta voidaksemme saada aikaan oikeudenmukaisemman globalisaation, on meillä oltava yhteiset peruslähtökohdat kuten demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate.

Kansainvälinen työjärjestö ILO julkaisi eilen Lontoossa asettamansa maailmankomission raportin oikeudenmukaisesta globalisaatiosta. Toimin yhdessä Tansanian presidentin Benjamin Mkapan kanssa sen puheenjohtajana. Raportissa asetamme tavoitteeksi globalisaation, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja on inhimillisempi, edistää kehitystä, hyvinvointia, kasvua, työllisyyttä ja tasa-arvoa sekä vähentää köyhyyttä. Korostamme demokraattisen ja tehokkaan valtion roolia sekä oikeudenmukaisia maailmantalouden sääntöjä, jotka tarjoavat tasapuoliset mahdollisuudet kaikille maille. Näemme myös, että YK-järjestelmä muodostaa globaalin hallinnon ytimen ja sillä on ainutlaatuinen mahdollisuus toimia uudistusprosessin kärjessä.

Kahdenvälinen taloudellinen yhteistyö Suomen ja Slovenian välillä on kehittynyt viime vuosina myönteisesti. Se on kuitenkin edelleen varsin vaatimattomalla tasolla, kun ottaa huomioon ne mahdollisuudet, jotka molempien maiden kehitys tarjoaa. Toivon, että Teidän vierailunne ja mukananne seuraavan liikemiesvaltuuskunnan keskustelut näiden päivien aikana Helsingissä avaavat uusia näköaloja.

Kulttuurin alueella yhteistyö on kehittynyt vilkkaaksi, erityisesti kirjallisuuden, musiikin ja taiteen alueella. Monia Suomen kirjallisuuden merkkiteoksia on käännetty sloveeniksi ja toivottavasti myös me saamme tulevaisuudessa kasvavassa määrin lukeaksemme slovenialaista kirjallisuutta suomen kielellä.

Yhteinen jäsenyys Euroopan unionissa avaa aivan uusia ulottuvuuksia myös kahdenvälisen yhteistyömme kehittämiseen. Sisämarkkinoiden avautuminen antaa maittemme talouselämälle suuria mahdollisuuksia, jotka on kyettävä käyttämään täysimääräisesti hyväksi. Mutta Euroopan unioni ei ole vain taloudellista yhteistyötä, vaan integraatio on avannut monella muullakin tavoin ovia, mikä antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lähentää eri puolilla Eurooppaa asuvia kansoja toisiinsa.

Euroopan unioni laajentuu kahden kuukauden kuluttua yli neljänsadan miljoonan ihmisen yhteisöksi. Me olemme siinä yhdessä mukana.

Haluan esittää Slovenian kansalle suomalaisten onnittelut ja menestyksen toivotukset. Kohotan maljani Teidän terveydeksenne sekä Suomen ja Slovenian kansojen keskinäisen yhteistyön lujittumiselle.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 25.2.2004

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi