Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 22.2.2008

Tasavallan presidentti Tarja Halosen avauspuhe Suomi-Vietnam –talousseminaarissa Hanoissa 22. helmikuuta 2008

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

On suuri ilo vierailla Vietnamissa jälleen. Olen myös tyytyväinen voidessani puhua tälle arvovaltaiselle yleisölle.

Maidemme suhteet ovat perinteisesti olleet erinomaisen sydämelliset. Suomi oli ensimmäisiä länsimaita, joka tunnusti Vietnamin, ja diplomaattisuhteet solmittiin tammikuussa 1973. Tämä vuosi onkin siis virallisten suhteidemme 35-vuotisjuhlavuosi.

Vietnamin talouskasvu on ollut huikeaa viime vuosina, ja hallitus on sitoutunut voimakkaasti liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Liikemiesvaltuuskuntamme jäsenet kertovat varmasti lisää näkemyksiä Vietnamin mahdollisuuksista. Yleisesti ottaen on selvää, että tämä kehitys, johon liittyy Vietnamin liittyminen maailman kauppajärjestöön WTO:hon ja sitoutuminen jatkamaan samalla tiellä, on tehnyt Vietnamista hyvin houkuttelevan kauppakumppanin ja investointikohteen suomalaisille yrityksille.

Voimme tiivistää yhteistyötämme monilla aloilla ja hyötyä toistemme kokemuksista. Käsittelen eräitä näistä aloista puheessani. Haluan myös kertoa Suomen kokemuksia ja näkemyksiä eräistä maailmantalouden haasteista, joita joudumme kohtaamaan kun pyrimme olemaan kilpailukykyisiä mutta kuitenkin haluamme noudattaa kestävää ympäristön käyttöä ja toteuttaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Suomi kannattaa voimakkaasti monenvälistä kanssakäyntiä ja kehottaa kaikkia osapuolia WTO:n kauppaneuvotteluissa joustavuuteen ja aloitteentekoon, jotta asiassa päästäisiin sopimukseen. Vain monenkeskinen kauppsopimus voi luoda pohjan yleismaailmallisille, avoimille ja syrjimättömille kaupankäynnin säännöille. Toivomme, että Aasian kasvavilla talouksilla on neuvotteluissa rakentava ja esimerkkiä näyttävä rooli.

Vapaakaupan kannattajana Suomi tukee voimakkaasti myös alueellisten ja kahdenvälisten kauppasopimusten solmimista niiden maiden välillä, jotka ovat halukkaita syventämään keskinäisiä kauppasuhteitaan. Vietnam on suuri taloudellinen tekijä alueellaan, ja toivomme, että te olisitte ensimmäisten joukossa aloittamassa vapaakauppaneuvotteluja Euroopan unionin kanssa.

* * *

Suomi on pieni maa kaukana pohjoisessa, joka on edennyt köyhyydestä nykyaikaiseksi hyvinvointivaltioksi. Nykyään Suomi johtaa kansainvälisiä tilastoja monilla aloilla, joita ovat kilpailukyky, teknologia ja innovaatio, sekä koulutus ja hyvä hallinto.

Olemme myös ylpeitä siitä, että Suomea pidetään usein malliesimerkkinä maasta, joka kykenee voimakkaan talouskasvun ohella huolehtimaan yhteiskunnallisista kysymyksistä sekä ympäristön kestävästä käytöstä. Suomi tunnetaan myös maailman vähiten korruptoituneena maana, ja sen hallinnon avoimuutta ja toimivuutta kiitetään.

Olemme saavuttaneet tämän yhdistämällä hyvin toimivan demokratiaan avoimeen ja dynaamiseen markkinatalouteen. Demokratia kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta elämästään ja yhteiskunnan kehittymisestä. Tämä lisää vakautta ja luottamusta yhteiskunnassa. Minusta tämä on eräs avaintekijä globalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Toinen avaintekijä Suomen yhteiskuntapolitiikassa on keskittymisemme koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen. Näitä aloja arvostetaan meillä perinteisesti, ja maailmanlaajuisen kilpailun myötä niistä on tullut yhä tärkeämpiä.

Koulutusjärjestelmämme perusperiaate on tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille – niin pojille kuin tytöille – ilmaisen perus- ja korkeakouluopetuksen kautta. Ihmisiin investoiminen ja vahvan osaamispohjan luominen elinikäisen oppimisen kautta ovat oleellisen tärkeitä muutoksiin sopeutumisessa ja tulevaisuuden talouskasvun tukemisessa. Investoiminen ihmisiin on todella kannattava sijoitus.

Nykyaikainen infrastruktuuri, monipuolinen energian tuotanto, pitkälle kehitetty logistiikka, makrotaloudellinen tasapaino, poliittinen vakaus ja hyvin toimivat työmarkkinasuhteet ovat merkittäviä tekijöitä kilpailukykymme ylläpitämisessä. Kilpailu ja avoimet markkinat ovat aina innostaneet innovaatioihin, tehokkuuteen ja tuottavuuteen, ja nykyään monet suomalaiset yritykset ovatkin maailman huippuja alallaan. Me tiedämme, että olemme pieni maa ja että voimme kilpailla vain laadulla, emme määrällä.

Alueellinen yhdentyminen Euroopan unionissa on myös edesauttanut Suomen taloudellista kehitystä. EU:n ansiosta meillä on laajat kotimarkkinat ja hyvät lähtökohdat tähdätä maailmanmarkkinoille. Itse vertaan usein EU:ta laivastoon, jossa suuret ja pienet alukset purjehtivat myrskyisellä merellä yhdessä, toisiaan tukien ja auttaen. Toivomme, että EU-laivaston laivoja hoidetaan hyvin.

Meidän suurin taloudellinen haasteemme, kuten jokaisen muunkin maan, on säilyttää asemansa ja hyvinvointinsa yhä kiivaammassa maailmanlaajuisessa kilpailussa. Meidän on jatkuvasti ponnisteltava pitääksemme yllä parasta mahdollista liiketoimintaympäristöä, jotta yritykset pystyvät säilyttämään kilpailuetunsa ja luomaan uutta vaurautta.

* * *

Maailmanlaajuisista haasteista ei voi puhua mainitsematta kestävää ympäristökehitystä. Yhteisiin toimenpiteisiimme kuuluvat teknologian siirto ja tehokkaan ja puhtaan tekniikan käyttö sekä hyödyntämällä olemassa olevaa tekniikkaa että kehittämällä uusia innovaatioita. Suomella ei ole öljy-, kaasu- eikä hiilivarantoja, joten me olemme tuontienergian varassa. Tämän vuoksi Suomi onkin kehittänyt puhtaita teknologioita pitkälle.

Suomi jatkaa tulevina vuosina kehitysyhteistyötä Vietnamin kanssa. Teidän maanne läpikäy suuria positiivisia muutoksia, ja toivomme löytävämme uusia yhteistyökumppaneita kahdenvälisten suhteidemme syventämiseksi ja laajentamiseksi. Liikemiesvaltuuskuntamme on kertonut minulle, että he pitävät Vietnamin kehityssuuntaa erittäin positiivisena ja suurenmoista maatanne erittäin lupaavana kohteena. Toivon, että maidemme välillä eilen allekirjoitettu investointisuojasopimus on hyvä merkki uudelle vuodelle, edustaahan se laajempaa yhteistyötä ja kehityspyrkimyksiä. Koska yritykset ovat merkittäviä vetureita maidemme välisissä taloussuhteissa, on ilahduttavaa, että molemmilla osapuolilla on halua syventää näitä suhteita. Toivon, että tämä business forum synnyttää lisää molemminpuolisesti hyödyllisiä yhteyksiä.

* * *

Lopuksi haluaisin kiittää lämpimästi isäntiämme heidän pyrkimyksistään kehittää Suomen ja Vietnamin suhteita ja tästä onnistuneesta vierailusta. Nopeasti muuttuvassa ja yhä enemmän yhteen kietoutuneessa maailmantaloudessa on yhä tärkeämpää käyttää kaikki mahdolliset tilaisuudet saattaa yhteen potentiaalisia liikekumppaneita. Toivotan teille tuottoisaa ja mukavaa päivää.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 22.2.2008

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi