Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 16.2.2012

Tasavallan presidentti Tarja Halosen onnittelupuhe ylisosiaalineuvoksen arvonimen julkistamistilaisuudessa 16.2.2012

(muutosvarauksin)

Suomalaisten elintaso on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Myös hyvinvointi on yleisesti ottaen kohonnut. Valitettavasti kaikkien kohdalla asiat eivät ole kehittyneet yhtä myönteisesti vaan samanaikaisesti eriarvoisuus ihmisten kesken on kasvanut suureksi. Tämä on suuressa ristiriidassa yhteiskuntamme perusarvojen, tasa-arvon ja solidaarisuuden kanssa ja se vaarantaa myös yhteiskunnan toimivuuden.

Teille, jotka olette sosiaalityössä ja laajemminkin sosiaalialalla asia ei ole uusi. Juuri te kohtaatte ne ihmiset, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin – oli sitten kyse työttömyydestä, sairauksista tai vammautumisesta tai muista elämänongelmista. Sosiaalialalle kertyy myös mittava määrä tietoa siitä, miten elämän voi taas saada raiteilleen.

Parhaimmillaan sosiaalityö ja sosiaalialan asiantuntijat auttavat sekä yksilöitä parempaan elämään että yhteisöä itseäänkin voimaantumaan.

Kukin katsoo omien lasiensa läpi tätä maailmaa: lääkäri lääketieteen, opettaja oppimisen tai juristi lain ja oikeuden kautta. Kaikki ovat hyödyllisiä taitoja.

Sosiaalialan tehtävänä on muistuttaa meitä siitä, että ihmisoikeudet eivät rajoitu poliittisiin kansalaisoikeuksiin, vaan niihin kuuluvat myös sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuurilliset oikeudet. Siitä muodostuu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan rakenne. Te alan ammattilaiset autatte yksittäisiä ihmisiä ja perheitä, mutta myös autatte meitä luomaan paremmat yhteiskuntarakenteet, jotta tästä maailmasta tulisi parempi paikka elää meille kaikille. Usein sanotaankin, että yhteiskunnan eettisyyden ja myös sosiaalisen kestävyyden yksi mittari on se, miten hyvin se pitää huolta kaikkein heikoimmilla olevista ihmisistä ja varmistaa heille ihmisarvoisen elämisen edellytykset sekä osallistumismahdollisuudet.

Ihmisestä ja ihmisyydestä, kumppanuudesta tässä on kysymys. Sitä ei voi delegoida muille, vaan jokaisen meistä on kannettava siitä vastuumme. Toivon uuden arvonimen kuitenkin painottavan sosiaalialan tärkeyttä ja meidän kaikkien kunnioitustamme tehtävää työtä kohtaan.

* * *

Tasavallan presidenttinä perustin ylisosiaalineuvoksen arvonimen 27. tammikuuta tänä vuonna. Ylisosiaalineuvos on sosiaalialan korkein arvonimi ja arvonannon osoitus. Se voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä ja vertautuu terveydenhuollon arkkiatrin arvonimeen.

Uuden arvonimen perustamisella me kaikki olemme halunneet korostaa ja kunnioittaa sosiaalityön ja laajemminkin sosiaalialan merkitystä muutosta tukevana voimana niin vaikeuksissa olevien ihmisten elämässä kuin yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kehittämisessä.

Toivon, että ylisosiaalineuvos ottaa aktiivisen, rohkean yhteiskunnallisen keskustelijan ja vaikuttajan roolin ja edistää siten sosiaalista oikeudenmukaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Haluan ylisosiaalineuvoksen arvonimen perustamisen kautta viestiä vahvasti myös sitä, että ihmisten elämän ja arjen selviytymisen kannalta sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat toisiinsa tiiviisti liittyvän ja toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden. Parhaimmillaan ylisosiaalineuvos ja arkkiatri voivat yhdessä olla rakentamassa siltaa ja hyvää yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon välille niin, että niiden kulttuuriset erot ja eri ammattiryhmien intressit ylittyvät.

* * *

Olen myöntänyt sosiaalialan ylimmän arvonimen, ylisosiaalineuvoksen arvon yhteiskuntatieteiden maisteri Aulikki Kananojalle.

Aulikki Kananoja edustaa laaja-alaista ja monipuolista sosiaalialan kokemusta sekä työtehtäviensä että luottamustoimiensa perusteella. Hän on kehittänyt merkittävästi sosiaalialaa muun muassa Helsingin kaupungin sosiaalijohtajana, soveltanut tutkimustietoa käytäntöön, osallistunut aktiivisesti alan kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja toiminut myös sosiaalityön opettajana.

Uutta arvonimeä esittivät Huoltaja-säätiö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto – joka tämän vuoden alusta on SOSTE, Suomen sosiaali ja terveys – sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Lämpimät onnittelut, ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja!


 

Tulosta
Bookmark and Share

Päivitetty 20.2.2012

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi