Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Presidenttifoorumi

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Uutiset, 29.8.2006

Presidenttifoorumi pohti suomalaisen työn kilpailukykyä

Tasavallan presidentti Tarja Halonen järjesti suomalaista työtä käsittelevän keskustelutilaisuuden Presidentinlinnassa tiistaina 29. elokuuta 2006. Presidenttifoorumissa pohdittiin suomalaisen työn kilpailukykyä nykyisessä, nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.


Nokia Oyj:n ja Royal Dutch Shell Plc:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila ja presidentti Halonen. Kuva: Lehtikuva

Presidentti Halonen muistutti avauspuheenvuorossaan, että Suomen kaltainen pieni maa ei voi kilpailla määrällä vaan laadulla. "Laatu edellyttää osaamista, joka onnistuu sijoittamalla koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Suomalaisen työn ja elinkeinotoiminnan kilpailukyky ja tulevaisuus perustuvat kykyymme hyödyntää taloudellisesti taitojamme ja erityisosaamistamme. Hyvin koulutettu henkilöstö on innovaatiotoiminnan tärkein voimavara."

Presidentti Halonen puhui lisäksi muun muassa työn kilpailukyvyn ja globalisaation suhteesta. ”Suomalaisen työn kilpailukyky on riippuvainen sekä kansallisista että kansainvälisistä tekijöistä”, hän sanoi ja jatkoi: ”Vaikka globalisaatio todennäköisesti merkitsee edelleenkin kovaa kansainvälistä kilpailua, se tuonee myös mahdollisuuksia maamme elinkeinoelämälle. Tähän asti globalisaatio on merkinnyt aineellisen hyvinvoinnin osalta voittopuolisesti kasvua.”

Presidentti Halonen totesi, että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamallimme näyttää sopineen globalisaatioon. ”Demokratia yhdistettynä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen luo yhtäältä yhteiskunnallista vakautta. Toisaalta sosiaalinen turvallisuus ja vahva panostus opetukseen ja tutkimukseen mahdollistavat sekä ihmisille että yrityksille nopean ja joustavan liikkumisen kilpailutilanteen mukaan”, hän sanoi.

Tilaisuuden pääpuheenvuoron käytti Nokian hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila. Ollila totesi, että Suomella menee tällä hetkellä monien eri mittarien mukaan hyvin, mutta hän varoitti luottamasta liikaa nykytilanteeseen. Huolestuttavina merkkeinä Ollila piti muun muassa nuorten työttömyyttä ja alkoholinkäyttöä, joilla on ennemmin tai myöhemmin vaikutuksia myös työelämään. Talouden kilpailukyvystä puheessaan Ollila korosti erityisesti tuottavuuden merkitystä.

Kommenttipuheenvuoroissa SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen korosti puolestaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä ja totesi, että työtekijöiden ja elinkeinoelämän intressit ovat monissa tapauksissa yhteneväiset. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila toivoi, että Suomelta löytyisi kykyä ennakoida ja havaita toimintaympäristön muutoksia ja yhteiskunnan ongelmia sekä myös tahtoa ja taitoa ratkaista niitä. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n toimitusjohtaja Sixten Korkman puolestaan käsitteli muun muassa osaamistalouteen ja veropolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Pyydettyjen puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa käytiin keskustelua, jossa käsiteltiin laajasti muun muassa koulutusta, yrittäjyyttä ja työelämän ongelmia.

Tilaisuuteen oli kutsuttu osallistujia yhteiskunnan eri alueilta, muun muassa poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä, elinkeinoelämän ja työntekijäjärjestöjen edustajia, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Presidentti Tarja Halosen aloitteesta koolle kutsuttu Presidenttifoorumi järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja tarkoituksena on että vastaavanlaisia keskustelutilaisuuksia eri aiheista järjestetään myös jatkossa.

Presidentti Halosen puheenvuoro kokonaisuudessaan

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 14.4.2008

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi