Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 2.3.2004

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Helsingin komission (HELCOM) 25. vuosikokouksessa Helsingissä 2.3.2004

Minulle on suuri ilo ja kunnia avata Helsingin komission (HELCOM) 25. vuosikokous. Kokouksen merkittävyyttä ja historiallisuutta korostaa, että vietämme samalla Itämeren suojelusopimuksen 30-vuotisjuhlaa.

Itämeren suojelusopimus on edelläkävijä. Vuonna 1974 solmittu ja kuusi vuotta myöhemmin voimaanastunut sopimus on ensimmäinen kansainvälinen meren suojelua koskeva yleissopimus. Ensimmäinen, mutta ei liian aikaisin. Itämeren suojelutarve oli jo tuolloin ilmeinen. Tavoitteiltaan radikaali, mutta realistinen. Sopimus sisälsi sitoumuksen saastuttavan kuormituksen lopettamiseen ja mekanismit yksityiskohtaisten soveltamisohjeiden antamisesta.

Itämeren suojelusopimuksen uudistaminen vuonna 1992 paransi edellytyksiä Itämeren ainutlaatuisen luonnon säilyttämiseen. Sopimus laajennettiin koskemaan koko Itämeren valuma-aluetta ja mukaan otettiin sekä merellisen luonnon suojelu että maatalous.

HELCOM perustettiin Itämeren suojelusopimuksen pohjalta. HELCOM on sopimuksen luoman laillisen perustansa ja toimivaksi osoittautuneen yhteistyökykynsä ansiosta keskeinen tekijä Itämeren suojelussa. Saavutukset ulottuvat myrkkyjen kieltämisestä meriturvallisuuden parantamiseen.

Tänään Itämeren yhteisö ja toimintaympäristö on merkittävästi erilainen kuin se oli Itämeren suojelusopimuksen solmimisen aikaan. Itsenäisten valtioiden määrä ja sopimusosapuolten määrä on kasvanut. Samalla alueestamme on tullut yhä selvemmin voimakkaan talouskasvun ja lisääntyvän integraation alue.

Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan liittyminen Euroopan unionin jäseniksi kahden kuukauden kuluttua vaikuttaa myös HELCOMin toimintaan. HELCOM säilyy kuitenkin edelleen keskeisenä toimijana Itämeren suojelussa. On tärkeätä, että on olemassa foorumi, jonka työhön kaikkia Itämeren valtiot ovat tasavertaisina ja suvereeneina toimijoina sitoutuneet.

HELCOMissa tulee voida jatkossakin sopia Itämeren suojelun kannalta tarpeellisista ja kaikkia jäsenmaita sitovista toimista. HELCOMilla on suurin vastuu Itämeren tilaa ja meren erityisiä suojelutarpeita koskevan tiedon tuottamisesta ja tarvittavien erityistoimenpiteiden saattamisesta kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen tietoon.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä ja erityisen huono tilanne on Suomenlahdella. Kaikki Itämeren maat ovat syypäitä tähän. Lisäksi kauempanikin olevat eurooppalaiset valtiot ovat omalta osaltaan vastuussa Itämeren saastumisesta. Liian monet maat ovat menneinä vuosina laiminlyöneet tarpeen suojella yhteistä mertamme ja vieläkin suojelupäätöksiin sitoutumisessa, saati toimeenpanossa on paljon puutteita.

Tiedämme, että Itämereen virtaa aivan liian suuri ravinnekuorma. Tiedämme myös, että toimenpiteitä tarvitaan nopeasti ja silti vaikutuksia jouduttaisiin odottamaan kauan. Tarvitsemme toimenpiteitä niin yhdyskuntien, maatalouden kuin teollisuudenkin päästöjen vähentämiseksi nyt, jotta tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus nauttia Itämerestä.

Itämeren meriliikenteen voimakas kasvu tuo uusia haasteita. On ilahduttavaa todeta, että HELCOMissa on voitu konkreettisesti edistää niin yhteisiä pelisääntöjä talvimerenkulussa kuin yhteistyötä öljyvahinkojen torjunnassa. Merenkulun turvallisuuden parantaminen edellyttää jatkuvaa panostusta HELCOMissa.

Meillä kaikilla on aihetta itsekritiikkiin, mutta meillä rantavaltioilla on erityistä tarvetta yhteistyöhön. Tulevaisuudessa vielä vain enemmän, sillä alueiden talouskasvu, voi aiheuttaa vielä lisärasitusta Itämerelle. Tämä ei kuitenkaan ole väistämätöntä, mikäli meillä löytyy yhteistä tahtoa hoitaa asia toisin.

Kansalaiset odottavat tehokkaita toimia Itämeren suojelussa. Ihmisten sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy ja sen tulee näkyä myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tämä toteutuu ennen kaikkea kansallisvaltion tasolla, mutta se näkyy myös kansainvälisissä järjestöissä, kuten HELCOMissa. Hyvä esimerkki tästä on nuoriso foorumi, joka on järjestetty HELCOMin vuosikokouksen yhteydessä.

Itämeren tulevaisuus on käsissämme. Meillä kaikilla on vastuu pitää Itämeri elossa. Kiitän teitä pitkäjänteisestä ja sitkeästä työstä Itämeren hyväksi.

Toivotan HELCOMin 25. vuosikokoukselle menestystä ja kykyä tehdä positiivisia päätöksiä yhteisen meremme tulevaisuuden turvaamiseksi!

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 15.4.2008

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi