Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Presidenttifoorumi

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Uutiset, 21.3.2011

Presidenttifoorumin aiheena kestävä kehitys

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaPresidenttifoorumi keskusteli kestävästä kehityksestä. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Presidentinlinnassa järjestettiin tiistaina 22. maaliskuuta XVII Presidenttifoorumi, jonka teemana oli kestävä kehitys. Keskusteluissa nousivat esiin muun muassa ilmastoneuvottelut, hyvän elämän mittarit, naisten ja tyttöjen rooli sekä vihreät teknologiat. Kooste keskustelusta on nähtävissä YLE Areenassa.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kutsui tasavallan presidentti Tarja Halosen viime elokuussa YK:n kestävän kehityksen korkean tason paneelin rinnakkaispuheenjohtajaksi yhdessä Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa. Paneelin päätavoite on muodostaa uudenlainen näkemys kestävästä kasvusta ja tehdä toimenpidesuosituksia, joilla se voidaan saavuttaa. Presidentti Halonen toivoikin Presidenttifoorumin osanottajilta ajatuksia ja ehdotuksia paneelin työn tueksi.

Presidentti Halonen totesi aloituspuheenvuorossaan, että ymmärrys kestävästä kehityksestä – taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä kasvusta – on laajasti tunnustettu. Hän korosti, että nyt on keskityttävä sen toimeenpanoon. ”On löydettävä aikaa, ajankohtaisten kriisienkin uhalla, näiden periaatteiden täytäntöönpanoon”.

Vaatimus kestävästä kehityksestä on erityisen ajankohtainen, koska ensi vuoden kesäkuussa järjestetään niin kutsuttu Rio+20 -konferenssi Brasiliassa, 20 vuotta siellä järjestetyn ison YK:n ympäristökokouksen jälkeen.

”Mitkä ovat keinot, joilla pääsemme vihreään talouteen? Miten voidaan vaikuttaa luontoa rasittaviin tuotanto- ja kulutustottumuksiin? Millaisia uusia talouden ja hyvinvoinnin mittareita tulisi kehittää? Miten saamme käyttöön alihyödynnetyt voimavarat, naiset, nuoret ja köyhät? Näitä kysymyksiä olen itse pohtinut”, presidentti Halonen sanoi. Hän korosti erityisesti köyhyyden poistamisen merkitystä kaikkien kolmen kestävän kehityksen ulottuvuuden kannalta. ”Ongelmat eivät jakaudu eteläisiin ja pohjoisiin, köyhiä on kaikkialla.”

Tasavallan presidentin lisäksi Presidenttifoorumissa käyttivät pyydetyn puheenvuoron ympäristöministeri Paula Lehtomäki, vanhempi tutkija Antti Kasvio ja professori, UN Women -järjestön hallituksen puheenjohtaja Helena Ranta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Tarmo Ropponen.

Foorumiin oli kutsuttu osallistujia yhteiskunnan eri alueilta, muun muassa kansanedustajia, tutkijoita ja järjestöjen edustajia.

Presidenttifoorumeita on järjestetty vuodesta 2006 lähtien. Aiempien foorumeiden teemoina ovat olleet suomalaisen työn kilpailukyky, osaaminen ja innovaatiot, ulkopolitiikka, vanhustenhuolto, Itämeri, suvaitsevaisuus, kuntapalvelut, Suomen historian vaietut vuodet, muutosten Suomi, perus- ja ihmisoikeudet, työllisyys ja työttömyys, ilmastonmuutos, lähisuhdeväkivalta, globalisaatio ja YK:n vuosituhattavoitteet, rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta sekä arktiset alueet.

Presidenttifoorumin alustukset

pdfVanhempi tutkija Antti Kasvio
pdfProfessori Helena Ranta

 

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 24.3.2011

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi