Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti: Puheet ja haastattelut

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Puheet, 9.2.2012

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Kansainvälistymispalkintojen jakotilaisuudessa Presidentinlinnassa 9.2.2012

(muutosvarauksin)

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnoilla on pitkät perinteet. Kyseessä on jo 44. kerta, kun valtiovalta antaa tällä tavalla tunnustusta suomalaiselle yrittäjyydelle ja sen saavutuksille kansainvälisillä markkinoilla. Aiemmin vientipalkintona tunnettu huomionosoitus muutettiin tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnoksi vuonna 1999.

Nimenmuutos kuvastaa muuttunutta toimintaympäristöä ja sen tuomia uusia haasteita. Tavaraviennin ohella yhä useampi suomalainen yritys sijoittuu kansainvälisille markkinoille perustamalla omia tuotantolaitoksia ja alihankintaverkostoja eri puolille maailmaa. Yksittäisten tuotteiden rinnalla asiakkaille tarjotaan nyt entistä enemmän kokonaisia ratkaisuja ja palveluja. Myös tutkimus- ja tuotekehitys on nykyisin globaalia toimintaa.

Hyvät palkinnon saajat, olette työllänne osoittaneet, että omien mahdollisuuksien tiedostaminen ja sinnikkyys tuottavat tulosta kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaiset yritykset ovat olleet tähän saakka globalisaation selkeitä hyötyjiä, sillä kansainvälisen kaupan esteiden purkamisen myötä olemme voineet lisätä taloudellisia suhteita eri puolille maailmaa. Menestyksen jatkuminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Meneillään oleva epävarmuus maailmantaloudessa ja erityisesti Euroopan tilanne ovat lisänneet huolta tulevasta.

Tänään palkittavat yritykset ovat hyviä esimerkkejä siitä, että taitavalla osaamisella ja rohkeilla ratkaisuilla – joskus on tarvittu myös hitunen onnea – on mahdollista saavuttaa kasvua ja luoda uusia työpaikkoja heikentyneessäkin suhdannetilanteessa. Nykyisinä vaikeina aikoina moni yritys joutuu hakemaan uutta suuntaa. On ilo todeta, että Suomessakin on jo lähtenyt liikkeelle iso joukko lupaavia kasvuyrityksiä.

Uskon, että rajuistakin suhdannevaihteluista huolimatta suomalaisilla yrityksillä on jatkossakin hyvät edellytykset menestyä. Nopeat muutokset edellyttävät nopeaa reagointia. Samaan aikaan yritykseltä edellytetään myös pitkäjänteisyyttä ja vastuullista liiketoimintaa. On ilahduttavaa, että monet yritykset ovat viime vuosina ottaneet entistä aktiivisemman roolin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kantamisessa. Näissä kysymyksissä meillä suomalaisilla on hyvä maine niin kotimaassa kuin maailmallakin. Kestävän kehityksen piirissä on vielä paljon tilaa suomalaiselle luovuudelle. Hyvään vauhtiin päässyt cleantech -klusteri on osoitus siitä, että Suomella on paljon tarjottavaa näiden globaalien haasteiden kohtaamiseksi.

Kestävän kehityksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ovat asioita, joissa liike-elämä ja julkinen sektori voivat tehdä tuloksellista yhteistyötä. Julkisen sektorin tehtävänä on luoda yrityksille toimiva toimintaympäristö. Pohjoismaat ovat omalla esimerkillään osoittaneet, että demokratia, tasa-arvo ja hyvinvointipalvelut ovat vakaan yhteiskunnan perusta. Kilpailukykymme säilyttämiseen tarvitaan jatkossakin riittäviä investointeja koulutukseen ja tutkimukseen.

Tänä vuonna tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon saaneet yritykset, Normet ja Beneq, edustavat perinteistä mutta innovatiivista insinööriosaamista. Peliklusteri on puolestaan varsin nuori toimiala, joka on synnyttänyt viime vuosina paljon uusia yrityksiä ja työpaikkoja Suomeen. Toivon muistettavan myös monipuoliset mahdollisuudet käyttää pelejä oppimisen apuna.

Arvoisat palkinnon saajat, haluan onnitella teitä ja koko henkilökuntaanne lämpimästi sekä toivottaa parhainta menestystä myös jatkossa. Toivon, että kansainvälistymispalkinto kannustaa teitä ja taustayhteisöjänne jatkamaan arvokasta työtä. Toivon myös esimerkkinne innostavan muita yrityksiä etsimään rohkeasti uusia mahdollisuuksia kansainvälisiltä markkinoilta.

Tämä on kahdestoista ja samalla viimeinen kerta, kun olen jakamassa tasavallan presidentin kansainvälistymispalkintoja. On ollut erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä tutustua suureen joukkoon eri aloilla toimivia yrityksiä, sekä niiden kehitystarinoihin. Haluan kiittää palkintoprosessista vastaavia organisaatioita hyvästä yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana.
 

Tulosta
Bookmark and Share

Päivitetty 9.2.2012

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi