Suoraan sisältöön

Suomen tasavallan presidentti

Suomen tasavallan presidentti
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Uutiset, 30.1.2012

Presidentti Halosen johtama YK:n kestävän kehityksen paneeli luovutti raporttinsa

YK:n kestävän kehityksen paneeli. YK:n kestävän kehityksen paneeli. UN Photo / Mark Garten

Tasavallan presidentti Tarja Halosen ja Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman johtama YK:n kestävän kehityksen paneeli on luovuttanut raporttinsa pääsihteeri Ban Ki-moonille tänään maanantaina 30. tammikuuta 2012 Addis Abebassa Etiopiassa, jossa on koolla Afrikan unionin huippukokous.

Presidentti Halonen on työvierailulla Virossa, eikä siten osallistu Addis Abeban kokoukseen. Sen sijaan hän lähetti tilaisuuteen videotervehdyksensä.

Kestävän kehityksen paneeli toteaa raportissaan (Resilient People, Resilient Planet: A future worth choosing), että maailma on kestämättömällä tiellä. Nyt on ripeästi löydettävä uusi suunta, joka tuo oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen osaksi talousjärjestelmää.

Tiiviin työn jälkeen paneeli päätyi yksimieliseen raporttiin, joka toteaa nykytilanteen suuret haasteet, mutta kirjaa myös useita edistysaskeleita. Raportti sisältää 56 suositusta, jotka johtaisivat käytännön toimiin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen aikaansaamiseksi.

Kestävä kehitys osaksi talousjärjestelmää

Paneelin loppuraportti.YK:n kestävän kehityksen paneelin raportti on ladattavissa paneelin verkkosivuilta.

Raportti toteaa, että talouskasvu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ekologinen kestävyys ovat toisistaan riippuvaisia – hyvinvointi riippuu niiden yhteensovittamisesta.

Paneeli on vakuuttunut siitä, että tämä Brundtlandin komission jo 25 vuotta sitten esittämä ajatusmalli on edelleen järkevä ja tarpeellisempi kuin koskaan ennen. Teoria on nyt pystyttävä siirtämään käytäntöön. Kestävästä kehityksestä on tehtävä osa talousjärjestelmää.

Paneelin pitkän tähtäyksen näkymässä pyritään köyhyyden poistamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen. Talouskasvun hyödyt olisi tuotava kaikkien saataville ja niin tuotanto kuin kulutuskin muutettava kestävälle pohjalle. Samanaikaisesti on hillittävä ilmastonmuutosta ja kunnioitettava planeetan kestokyvyn rajoja.

Paneeli muun muassa esittää, että luotaisiin uusi bruttokansantuotetta parempi tapa mitata kehitystä. Hallitusten tulisi myös saada aikaan kestävän kehityksen tavoitteet, jotka vauhdittaisivat toimintaan ja olisivat keino mitata edistystä.

Paneeli haluaa myös, että tekemisen ja tekemättä jättämisen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristökustannukset tulisivat näkyviksi ja saisivat hintalappunsa.

Tasa-arvo luo hyvinvointia

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaKestävän kehityksen paneeli kokousti toukokuussa 2011 Helsingissä. Gro Harlem Brundtland (vas.), presidentti Tarja Halonen ja Michelle  Calmy-Rey keskustelevat. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasa-arvo on paneelin keskeisiä huolenaiheita: ”Mikä tahansa vakavasti otettava siirtymä kohti kestävää kehitystä vaatii sukupuolten tasa-arvoa. Puolen ihmiskunnan kollektiivinen äly ja kyvyt ovat voimavara, jota on tuettava ja kehitettävä tulevien sukupolvien vuoksi. Globaalin kasvun seuraava sysäys voi hyvin tulla naisten täysimääräisesti taloudellisesta voimaantumisesta”, paneeli arvioi. Tasa-arvon edistäminen on paitsi oikein, myös järkevää kestävän hyvinvoinnin ja vakauden saavuttamiseksi.

Raportissaan YK:n pääsihteerille Ban Ki-moonille paneeli esittää kestävän kehityksen vision ja käsittelee kestävää kehitystä neljän pääteeman mukaisesti: 1) kestävän kehityksen nykytila, 2) ihmisten voimaannuttaminen tekemään kestäviä valintoja, 3) kohti kestävää taloutta ja 4) päätöksenteon ja hallinnon vahvistaminen. Kussakin osassa esitetään toimintasuosituksia ja raporttia elävöittäviä esimerkkejä. Yksi alueellisen yhteistyön esimerkeistä on vuonna 2010 Helsingissä järjestetty Itämeri-huippukokous.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon asetti kestävän kehityksen korkean tason paneelin elokuussa 2010 ja kutsui sen puheenjohtajiksi presidentti Halosen sekä presidentti Zuman. Heidän lisäkseen paneeliin nimettiin 20 jäsentä.

YK:n välittämässä tiedotteessa paneelin raportin katsotaan tuovan merkittävänä ja oikea-aikaisena lisän YK:n valmistautuessa kestävän kehityksen konferenssiin, joka tunnetaan Rio+20 -nimellä. Konferenssi järjestetään Brasiliassa kesäkuussa 2012.

 

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 31.1.2012

© 2012 Tasavallan presidentin kanslia Mariankatu 2, 00170 Helsinki, puh: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Tietoa verkkopalvelusta   webmaster[at]tpk.fi