Tasavallan presidentin kanslian toiminnan ja talouden suunnittelun keskeisimpiä asiakirjoja ovat vuosittain laadittava nelivuotinen tasavallan presidentin kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valtiontalouden kehykset  ja eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot.

Seurannan kannalta tärkein asiakirja on tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös. Tuloksellisuudesta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Seurantatietoihin voidaan lukea myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset.

Suunnittelukaudelle 2021-24 ehdotetut määrärahakehykset

Tasavallan presidentin kanslian suunnittelukaudelle 2021-24 ehdottamat määrärahakehykset ovat pääosin edellisten kehyssummien tasolla.

Merkittävin muutos koskee perusparannusmäärärahaa, johon ehdotetaan lisäystä Kultarannan puiston ja päärakennuksen vuonna 2022 alkavien restaurointien vuoksi. Kultarannan perusparannuksen suunnitellaan valmistuvan loppuvuodesta 2024.

Mäntyniemen virka-asunnon talotekniikka on käyttöikänsä päässä, joten sen peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistetään suunnittelukaudella 2021-24 sekä varaudutaan tekemään välttämättömät kunnostustoimet jo ennen peruskorjauksen alkamista. Mäntyniemen virka-asunnon peruskorjaustyöt ajoittuvat seuraavalle tasavallan presidentin virkakaudelle.

Tasavallan presidentin kanslia on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään kahdella kolmasosalla vuoteen 2024 mennessä, mikä näkyy myös määrärahakehysehdotuksessa. Hiilijalanjäljen pienentämiseen kiinnitetään huomiota rakennusten peruskorjauksissa. Kanslian ajoneuvojen uusimissuunnitelman mukaisesti hankitaan vaihdon yhteydessä ensisijaisesti uusiutuvaa energiaa käyttäviä ajoneuvoja. Tasavallan presidentin virka-auton vaihtaminen ei ajoitu suunnittelukaudelle 2021-24.