Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020

Istunnon ajankohta 29.10.2020 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 122/2020 vp; EV 107/2020 vp)

Veikko Minkkinen, Hallitusneuvos p.029 5150052

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 157/2020 vp; EV 122/2020 vp)

Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2020 vp; EV 111/2020 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Landskapslag om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning


Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen huoltovarmuudesta muutoksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen muutoksen hyväksyminen.

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn vientivalvontaliitteen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen. Edellä mainitun vientivalvontaliitteen hyväksyminen.

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Valtiovarainministeriö

Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 111/2020vp; EV 117/2020 vp)

Jaana Vehmaskoski, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530267

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 55/2020 vp; EV 103/2020 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162127

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta (HE 124/2020 vp; EV 115/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048938

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 71/2020 vp; EV 105/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta (HE 138/2020 vp; EV 119/2020 vp)

Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 139/2020 vp; EV 110/2020 vp)

Auli Valli-Lintu, Hallitusneuvos p.029 5163463

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta (HE 126/2020 vp; EV 118/2020 vp)

Henna Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5163072

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 107/2020 vp; EV 116/2020 vp)

Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 163/2020 vp; EV 120/2020 vp)


Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250278

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 116/2020 vp; EV 114/2020 vp)

Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta (HE 23/2020 vp, EV108/2020vp)