Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Salon Mannerheim-ristin ritareiden muistomerkin paljastustilaisuudessa Salossa 7.6.2014

Salon Mannerheim-ristin ritareiden, eversti Hans Olof von Essenin, alikersantti Eino Laisin ja lentomestari Urho Lehtovaaran, muistomerkki on osoitus kunnioituksesta ja kiitollisuudesta, jota tunnemme heitä ja heidän toimintaansa kohtaan isänmaansa puolesta.

Mannerheim-risti myönnettiin kaikkiaan 191 sotilaalle. Sillä palkittiin sotilas, joka oli osoittanut erinomaista urheutta, saavuttanut taistellen erittäin tärkeitä tuloksia tai johtanut sotatoimia erikoisen ansiokkaasti. Mannerheim-ristillä palkittiin nimenomaan sotilaan teot. Sillä palkittiin niin sotamiehiä kuin kenraaleitakin. Tämä on mielestäni yksi kunnianosoituksen arvokkaimmista piirteistä.

Tilaisuutemme osuu hetkeen, jossa useat Suomen itsenäisyyden kannalta merkittävät tapahtumapolut kohtaavat.

Tänä kesänä tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisen maailmansodan syttymisestä. Sen jälkeensä jättämistä Euroopan raunioista nousi myös itsenäinen Suomi, jonka satavuotisjuhlaa saamme viettää vuonna 2017. Eilen mieliimme palautuivat 70 vuotta sitten tapahtuneen Normandian maihinnousun pysäyttävät hetket. Ylihuomenna puolestaan täyttyy 70 vuotta siitä kun Karjalan kannaksella Neuvostoliiton puna-armeija vyöryi suurhyökkäykseen Suomea vastaan valtavalla miehistön sekä kaluston ylivoimalla. Taistelut johtivat aikanaan Suomen ja Neuvostoliiton väliseen aselepoon.

Historiamme kertoo itsenäisen ja vapaan Suomen päättäväisestä kulusta kohti parempaa tulevaisuutta.  Meidän on tunnettava historiamme ja sen eri vaiheet, jotta osaamme arvostaa ja ymmärtää tätä päivää. Viime päiviin saakka ehdimme jo ehkä uskoa, että tänne Eurooppaan oli onnistuttu luomaan pysyvä rauhantila. Ukrainan tapahtumat kuitenkin osoittavat toista. Rauhan ja vapauden eteen on edelleen tehtävä yhdessä töitä myös Euroopassa.

Sotiemme veteraanit antoivat rintamalla esimerkin suomalaisista arvoista. Isänmaallisuus, velvollisuudentunto, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys kiteytyvät Veljeä ei jätetä -periaatteessa. Veteraanit ovat tuota periaatetta toteuttaneet myös rauhanajan yhteiskunnassa ja omissa toimissaan.

Salon Seudun Sotaveteraaniyhdistys tekee merkittävää ja monipuolista työtä veteraanien ja heidän omaistensa hyväksi. Tätä työtä me kaikki arvostamme.

Isänmaamme puolustaminen ankkuroituu sotiemme veteraaneilta sukupolvelta toiseen siirtyneeseen vahvaan maanpuolustustahtoon. Uskon, että maanpuolustustahdon vaaliminen ja isänmaamme puolustuksesta huolehtiminen on paras kiitos myös Mannerheim-ristin kantajille ja kaikille sotiemme veteraaneille!

Haluan kiittää myös Salon Seudun sotaveteraaniyhdistystä, Salon kaupunkia ja salolaisia Mannerheim-ristin ritarien muistomerkin puolesta tehdystä työstä!