Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 137/2014

3.4.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 3. huhtikuuta 2014 Ukrainan tilanteesta.

Tilanne jatkuu huolestuttavana. Kansainvälisen oikeuden sekä Ukrainan itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen on tärkeää, eivätkä niihin kohdistuvat rikkomukset ole hyväksyttäviä. Suomi ei tunnusta Krimin liittämistä Venäjään.  Venäjän toimet tilanteen edelleen kärjistymisen ehkäisemiseksi olisivat tärkeitä.

ETYJin tarkkailumission lähettäminen Ukrainaan on tervetullut askel.  Pyrkimyksiä poliittiseen ratkaisuun tulee jatkaa aktiivisesti. Keskusteluyhteys Venäjän kanssa on tärkeä. Ukrainan ja Venäjän välillä olisi saatava aikaan toimiva vuoropuhelu.

Ukrainan eteneminen yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa uudistuksissa on tärkeää, ja Suomi on valmis antamaan tukea EU:n linjausten mukaisesti. 

Suomi jatkaa Euroopan unionin puitteissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa ja korostaa EU:n yhtenäisyyden merkitystä. Suomen ja Venäjän pitkä yhteinen raja edellyttää hyvin toimivaa ja laaja-alaista käytännön yhteistyötä ja kanssakäymistä eri tasoilla myös nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja on tärkeää koko Euroopan unionin pidemmän aikavälin yhteistyötavoitteiden kannalta. Välttämättömien tilanteiden vaatiessa Suomi voi tarkoituksenmukaisella tavalla olla yhteydessä Venäjän korkeimman johdon kanssa. Samalla Suomi pyrkii omalta osaltaan vuoropuhelun avulla edesauttamaan Ukrainan tilanteen myönteistä kehitystä.

Valiokunta sai myös katsauksen Suomen ulkomaanedustustojen turvallisuustilanteeseen. Ulkoasiainministeriö seuraa edustustojen turvallisuustilannetta ajantasaisesti.

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 300 ja turvallisuusjohtaja Ari Lahtela, ulkoasiainministeriö, p. 0295 350 862.