Tasavallan presidentti Sauli Niinistön joulutervehdys suomalaisille rauhanturvaajille

Suomalaisia rauhanturvaajia palvelee kymmenessä sotilaallisessa kriisinhallinta- tai sotilastarkkailijaoperaatiossa. Tehtävänne sotilaallisessa kriisinhallinnassa on tärkeä osa kansainvälistä vastuunkantoa. Kriisinhallinnalla tuetaan konfliktien ratkaisua, konfliktien jälkeistä vakauttamista ja luodaan edellytyksiä turvallisten yhteiskuntien rakentamiseksi.

Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein osana yhteisen turvallisuuden rakentamista. Osallistuminen palvelee Suomen kansainvälisiä suhteita ja on osoitus Suomen halusta osallistua kansainvälisten ongelmien ratkaisuun. Samalla se kehittää Suomen omaa puolustuskykyä ja vahvistaa sotilaallista yhteistoimintakykyä.

Kansainvälisen toimintaympäristön ja konfliktien luonteen muututtua kriisinhallintaoperaatioista on tullut yhä kokonaisvaltaisempia ja monimutkaisempia. Operaatiot vaativat korkeaa ammattitaitoa ja erityisosaamista. Hyvin koulutetut suomalaiset sotilaat täyttävät nämä vaatimukset erinomaisesti ja keräävät usein kiitosta kumppaneiltamme.

Puolustusvoimien kriisinhallintaoperaatio Afganistanissa päättyi kesäkuussa. Elokuussa toteutettu henkilöstön evakuointien suojaus tapahtui tehokkaasti ja turvallisesti. Afganistanissa palveli kaiken kaikkiaan noin 2 500 suomalaista sotilasta, joista pääosa oli reserviläisiä. Sotilaat palvelivat monipuolisissa ja vaativissa koulutus-, neuvoanto- ja avustustehtävissä sekä operaation suunnittelu-, johto- ja tukitehtävissä. Suomalaiset saavuttivat paikallisten ja kansainvälisten kumppanien kunnioituksen ja arvostuksen osaamisellaan ja sitoutumisellaan kriisinhallintatehtäviin.

Kriisinhallinnan parlamentaarinen komitea laati tänä vuonna Suomen kriisinhallintaa varten kokonaisvaltaisen tavoitelinjauksen, joka ulottuu yli hallituskausien. Komitean tavoitelinjauksen sekä valtioneuvoston puolustusselonteon mukaisesti Suomi vahvistaa osallistumistaan sotilaalliseen kriisinhallintaan. Osallistuminen arvioidaan operaation vaikuttavuuden ja kansallisten tavoitteiden näkökulmasta. Parhaillaan tekemänne työ operaatioissa tulee jatkumaan, ja luotte sillä perustaa myös seuraajillenne.

Kiitän teitä palveluksestanne kriisinhallintaoperaatioissa sekä arvokkaasta työstänne kansainvälisen vakauden ja Suomen hyväksi. Toivotan teille ja läheisillenne rauhallista joulua sekä menestystä vuodelle 2022.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti