President Niinistö: Försvarsanda behövs fortfarande

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid Försvarskursföreningens möte onsdagen den 14 oktober 2020. President Niinistö öppnade evenemanget genom att dryfta begreppen fosterland och försvarsanda och pejla de känslor som dessa…

Nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter

Det blir nya förordnanden bland republikens presidents adjutanter den 1 oktober 2020. Till första adjutant har förordnats nuvarande andra adjutant, kommendör Jan Brunberg. Republikens presidents nuvarande första adjutant, överstelöjtnant Pasi…