Nyheter

Talludden nytt hem för två UNICEF-dockor

Fru Jenni Haukio överräcktes två UNICEF-dockor på Talludden den 30 oktober. Dockorna, som är tillverkade av den frivilliga UNICEF-gruppen i Raseborg, föreställer ett finländskt och ett nigerianskt barn. ”Ert arbete…