Vanliga frågor och svar

Hur kan jag kontakta presidenten?

Här hittar du kontaktuppgifterna till republikens president.

Hur kan jag kontakta tidigare presidenter?

Kontaktuppgifter till president Sauli Niinistös byrå finns på webbplatsen presidentniinisto.fi. Webbplatsen för president Niinistös presidentperioder 2012–2024 är arkiverad. På webbplatsen finns bland annat president Niinistös tal under hans presidentperioder, bildmaterial samt information om resor och besök.

Brev och hälsningar till president Sauli Niinistö kan skickas till republikens presidents kansli.

Kontaktuppgifter till president Tarja Halonens byrå finns på webbplatsen www.presidenthalonen.fi. Webbplatsen för president Halonens presidentperioder 2000–2012 är arkiverad.

Webbplatsen för president Martti Ahtisaaris presidentperiod 1994–2000 är också arkiverad.

Republikens presidents tredje adjutant bistår vid behov de tidigare presidenterna.

Hur kan jag vädja till presidenten om benådning?

Här hittar du information om republikens presidents benådningsrätt.

Mer information om benådning finns på justitieministeriets webbplats.

Kan republikens president bevilja uppehållstillstånd eller påverka behandlingen av ansökningar av uppehållstillstånd?

Utlänningsärenden ingår inte i republikens presidents uppgifter och faller inte inom området för presidentens befogenheter. Ärenden som gäller uppehållstillstånd och medborgarskap avgörs av Migrationsverket. Ärenden som gäller inresa för utländska medborgare av utrikesministeriet, Migrationsverket eller den lokala polismyndigheten. Myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Migrationsverket och de andra berörda myndigheterna har självständig beslutanderätt i enlighet med gällande lagstiftning. Republikens president får inte utfärda instruktioner till myndigheter eller domstolar eller ändra beslut som fattats av dem.

Kan republikens president bevilja dispens eller undantag från lagar?

Republikens president har inte befogenhet att bevilja undantag från bestämmelser i lagen.

Hur ansöker jag om utmärkelsetecken eller titlar?

Här hittar du information om utmärkelsetecken och förläningen av dem.

Kan jag besöka Presidentens slott?

Du kan bese salar, konstverk och möbler i Presidentens slott på en virtuell visning. För närvarande ordnas inga guidade turer i Presidentens slott.

På sommarresidenset Gullranda i Nådendal pågår en renovering som omfattar huvudbyggnaden, trädgården och parkområdet. Under sommarsäsongen är parken på Gullranda vanligtvis öppen för allmänheten en dag i veckan, men på grund av renoveringen är parken stängd sommaren 2024. De guidade turerna kommer om möjligt att återupptas när renoveringen är klar.

Det ordnas inga guidade turer i republikens presidents officiella residens på Talludden eller i de tillfälliga lokalerna i Munksnäs i Helsingfors.

Här hittar du information om republikens presidents tjänstebostäder.

Var kan jag beställa ett officiellt fotografi av republikens president? Eller fotografier av tidigare presidenter?

Det officiella fotografiet av republikens president kommer att finnas tillgängligt senare. Vi informerar separat om detta.

Fotografier av tidigare presidenter kan beställas från PunaMusta Oy:s nätbutik. Fotografierna kan beställas inramade eller oinramade.