Kontakt


Republikens president

Adress:

Mariegatan 2, 00170 Helsingfors

E-post:

presidentti@tpk.fi

Hur kan man kontakta presidenten?

Brev, kort och andra postförsändelser riktade till republikens president eller presidentens make kan sändas till adressen: Republikens presidents kansli, Mariegatan 2, 00170 Helsingfors. Man kan också skicka e-post till presidenten under adressen presidentti@tpk.fi. 

Republikens president får flera tusen brev och meddelanden varje år och har inte möjlighet att svara på dem alla personligen. Republikens presidents kansli strävar efter att i mån av möjlighet svara på sakliga meddelanden, av vilka avsändarens kontaktuppgifter framgår.

På vilket sätt kan man framföra en inbjudan till presidenten eller anhålla om ett sammanträffande?

Alla inbjudningar samt anhållanden om sammanträffanden, intervjuer, hyllningar och beskyddarskap skall skriftligen riktas till republikens presidents kansli antingen per post eller e-post.

När ärendet har behandlats meddelas om svaret till den som framfört inbjudan eller anhållan.

Republikens presidents kansli

Besöks- och postadress

Mariegatan 2, 00170 HELSINGFORS

Telefon

029 522 6000

(även Talludden och Gullranda)

E-postadresser

kirjaamo@tpk.fi

förnamn.efternamn@tpk.fi

Medieförfrågningar

För media

E-fakturaadress

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702459798
E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
OpusCapita Solutions Oy/förmedlarkod: E204503
FO-nummer: E204503
ALV-nummer: FI02459798

Från och med den 1 april 2021 tar vi emot fakturor enligt Europanormen. Om ett företag av grundad anledning inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom utsatt tid, ska avtal om en övergångsperiod ingås separat redan när en beställning läggs in eller ett avtal görs upp. Alla fakturor ska dock alltid innehålla de obligatoriska uppgifter som anges i mervärdesskattelagen (1501/1993). Mer information om kraven på nätfakturering finns på Statskontorets webbplats.