Medieförfrågningar

Våra telefontider är måndag–fredag kl. 9.00–16.15. E-post: fornamn.efternamn@tpk.fi eller press@tpk.fi.

Riikka Hietajärvi, kommunikationschef, tfn 0295 226 000

Katja Uusi-Hakala, kommunikationsexpert, tfn 050 477 3146 (mediekontakter, aktualitetskommunikation, internationella besök)

Matti Porre, informatör, tfn 040 515 2800 (webbplatsen, sociala medier, fotografier)

Utanför tjänstetid: kontakta mediejouren på press@tpk.fi

Fotografier

Fotografierna på webbsidorna får användas avgiftsfritt för redaktionellt bruk. I samband med publikationen ska källhänvisning till fotografen (om fotografens namn nämns) och innehavaren av nyttjanderätten (t.ex. fotografens namn / Republikens presidents kansli) anges. Mer information: press@tpk.fi

Fotografier från bildgallerierna på webbsidorna kan laddas ner med hög upplösning. Nyhetsbilder finns också på Republikens presidents kanslis Flickr-kontot.

Upphovsrätten till bilderna kvarstår hos Republikens presidents kansli eller hos den fotograf som uppgetts särskilt. Det är förbjudet att manipulera bilderna och att använda dem för marknadsföring, reklam eller andra kommersiella ändamål. Bilderna får inte utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed. Publiceringsrätten får inte säljas eller överlåtas till en tredje part.