För media

Medieförfrågningar

Våra telefontider är måndag–fredag kl. 9.00–16.15. E-post: fornamn.efternamn@tpk.fieller press@tpk.fi.

Riikka Hietajärvi, kommunikationsexpert, tfn 029 522 6263 och 050 304 7997 (medie- och aktualitetskommunikation, internationella besök).

Matti Porre, informatör, tfn 029 522 6270 och 040 515 2800 (webbplatsen, sociala medier, fotografier).

Utanför tjänstetid: kontakta mediejouren på press@tpk.fi.