Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen presidentti.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen presidentti.fi som administreras av Republikens presidents kansli.

Utlåtandet är utarbetat den 1 mars 2024. Webbplatsens tillgänglighet har granskats av Republikens presidents kansli i samarbete med den tekniska leverantören av webbplatsen i februari 2024.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen presidentti.fi

Webbplatsen presidentti.fi uppfyller delvis kriterierna på nivå A och AA i tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska myndigheter uppfylla alla tillgänglighetskriterier på nivå A och AA.

Brister i tillgängligheten och åtgärder för att korrigera dem

Vår webbplats innehåller delvis innehåll som inte uppfyller kriterierna på tillgänglighet och därför utvecklar vi det kontinuerligt.

Brister har upptäckts på följande punkter:

  • textmotsvarigheter för vissa bilder

Utvecklingen av den tekniska tillgängligheten på vår webbplats fortsätter. På de viktigaste innehållssidorna försöker vi åtgärda bristerna i innehållet så snart som möjligt.

Webbplatsen har innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan skicka oss respons per e-post till adressen kirjaamo@tpk.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om den information du behöver inte finns tillgänglig på vår webbplats kan du skicka oss en förfrågan per e-post till adressen kirjaamo@tpk.fi. Vi svarar på din förfrågan inom 14 dagar. Om din förfrågan gäller ett omfattande innehåll kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats och om du inte är nöjd med det svar du fått av oss kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven följs. På webbplatsen ges anvisningar om hur du kan lämna in en anmälan och beskrivs hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon (växel) 0295 016 000