President Niinistö på Gullrandarunda vid Aalto-universitetet: Vi måste föra vidare hållbarhet till kommande generationer

Gullrandarundan vid olika universitet kulminerade onsdagen den 28 april i diskussioner med studerande vid Aalto-universitetet. Under rubriken ”Mer pengar sätts i omlopp och tekniken förändras i grunden: ändras ekonomins lagar?” behandlade republikens president Sauli Niinistö och studerande inom ekonomiska vetenskaper, teknik och konst allt från förändringarna i penningsystemet till regleringen av teknik och innovationer.

President Niinistö talade om klimatförändringar under Gullrandarundan vid LUT-universitetet: Vi kommer att se stora förändringar i beteendet och de kommer att leda till något positivt

Republikens president Sauli Niinistös Gullrandarunda fortsatte måndagen den 26 april med en diskussion om klimatförändringar med studerande vid Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT. Den här gången var det nästan 400 studerande som utbytte tankar med presidenten via videolänk och chatt.

President Niinistö under Gullrandarundan vid Lapplands universitet: Att garantera säkerheten är en mänsklig skyldighet

Republikens president Sauli Niinistös inledde Gullrandarundan onsdagen den 21 april med en diskussion med studerande i politik och internationell rätt vid Lapplands universitet. ”Spänningen ökar i stormaktspolitiken: hur ska vi trygga Finland?” var rubriken för den första diskussionsomgången. Under drygt en timmes tid behandlades temat på ett mångsidigt sätt.

Demokratins framtid väckte diskussion i Gullranda

Den avslutande debatten under Gullrandadiskussionerna 2019 ventilerade demokratins nuläge och framtid under rubriken "Politiken i brytningsskede, hur klarar sig demokratin?" Redaktören Olli Seuri var moderator för diskussionen där man bland annat tangerade populism, teknik, ekonomi och ungas politiska engagemang.

Under Gullrandadiskussionernas andra dag sökte man gemensamma nämnare

Gullrandadiskussionernas andra dag den 16 juni öppnades med en diskussion om säkerheten i Europa och om de faktorer som påverkar säkerheten. Vid diskussionen närmade man sig frågan i synnerhet med hänsyn till likheterna och skillnaderna mellan olika Europeiska länder.