Demokratins framtid väckte diskussion i Gullranda

Den avslutande debatten under Gullrandadiskussionerna 2019 ventilerade demokratins nuläge och framtid under rubriken "Politiken i brytningsskede, hur klarar sig demokratin?" Redaktören Olli Seuri var moderator för diskussionen där man bland annat tangerade populism, teknik, ekonomi och ungas politiska engagemang.

Under Gullrandadiskussionernas andra dag sökte man gemensamma nämnare

Gullrandadiskussionernas andra dag den 16 juni öppnades med en diskussion om säkerheten i Europa och om de faktorer som påverkar säkerheten. Vid diskussionen närmade man sig frågan i synnerhet med hänsyn till likheterna och skillnaderna mellan olika Europeiska länder.

Presidentparet flyttade till Gullranda

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio flyttade lördagen den 8 juni 2019 för sommaren till presidentens sommarresidens Gullranda i Nådendal. Nådendals stad arrangerade på lördag kväll en…