President Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott torsdagen den 29 april 2021. Under videosamtalet behandlades aktuella frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken. President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott…

President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott torsdagen den 22 april 2021. Under videosamtalet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att…

President Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott fredagen den 26 februari 2021. I videosamtalet behandlades den geopolitiska situationen och frågor som gäller försvarssamarbetet. President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika…