President Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson tisdagen den 8 november 2022 på Talludden. President Niinistö och försvarsminister Jonson diskuterade Finlands och Sveriges kommande Natomedlemskap, ländernas intensiva bilaterala…

President Niinistö under statsbesöket i Sverige: ”Förutom demokrati och välfärd blir också säkerheten en allt tydligare stöttepelare i vår nordiska modell”

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio genomförde ett statsbesök i Sverige den 17–18 maj 2022. Besöket var inriktat på det aktuella säkerhetspolitiska läget och Finlands och Sveriges Natobeslut. Försvarssamarbetet och den gröna omställningen stod också på dagordningen. Under resan beslutade president Niinistö på framställning av statsrådet att Finland meddelar sitt intresse att ansluta sig till Nato. Beslutet fattades på distans via video.