Befordringen och utnämningen av kadetter den 28 augusti 2020