Möte med Sveriges och Norges statsministrar i Harpsund den 22 februari 2023