Afghanistans president på arbetsbesök till Finland

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Afghanistans president Hamid Karzai gjorde ett arbetsbesök i Finland den 29 april 2013. Republikens president Sauli Niinistö förde officiella diskussioner med president Karzai måndagen den 29 april 2013 i statsrådets festvåning. Vid diskussionerna behandlades relationerna mellan Finland och Afghanistan, utvecklingen i Afghanistan och regionala frågor.

I samband med besöket undertecknades ett partnerskapsavtal mellan Finland och Afghanistan, som sträcker sig fram till 2024. Finland stöder bl.a. rättsstatsutvecklingen och en hållbar utveckling i Afghanistan.

Finland har stött stabiliteten och utvecklingen i Afghanistan sedan 2002, och är redo att ge sitt stöd även i fortsättningen, sade president Niinistö vid den presskonferens som ordnades under besöket. President Niinistö betonade de mänskliga rättigheterna och demokratin, förbättrandet av kvinnornas ställning och vikten av utbildning. Efter nästa år kommer Finlands utvecklingsfinansiering till Afghanistan att stiga till 30 miljoner euro per år.

Enligt president Karzai är Finlands utbildningssystem världens bästa. "Jag är övertygad om att Finland erbjuder all den hjälp som behövs för att vi ska kunna tillämpa modellen till vårt folks bästa". Utöver utbildning är vi särskilt intresserade av gruvteknologin, berättade president Karzai.

Under sitt arbetsbesök träffade president Karzai även statsminister Jyrki Katainen och riksdagens talman Eero Heinäluoma.

Bilder

Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli
Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli
Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Afghanistans president Hamid Karzai den 29.4.2013. Copyright © Republikens presidents kansli