Kultur i Kyoto, partnerskap i Tokyo

Copyright © Republikens presidents kansli

Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio avlade ett officiellt besök i Japan den 7–11 mars 2016.

Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset i Tokyo torsdagen den 10 mars. Senare på torsdag kväll förde president Niinistö officiella diskussioner med Japans statsminister Shinzo Abe.

På onsdagen ordnades ett seminarium om Finlands och Japans ekonomiska relationer och om ett strategiskt partnerskap i Japans parlament. I sitt tal inför parlamentet framhöll president Niinistö ländernas långvariga och goda relationer som sträcker sig till alla livsområden från politik till ekonomi, universitetsvärlden, kultursamarbete och umgänge människor emellan.

Presidenten berättade också om lågkonjunkturen i Finland på 90-talet när han var finansminister och Japan beviljade Finland lån. ”Finland var värt förtroendet och betalade tillbaka varenda yen. Jag är säker på att dessa erfarenheter har fördjupat förtroendet och respekten för varandra.”

Som exempel på möjliga samarbetsområden i framtiden nämnde president Niinistö det arktiska samarbetet och urbaniseringen, där Japan är en global föregångare. ”Smarta städer och kollektivtrafik, ren energi, vattenförsörjning, avfallshantering och social service är områden där Finland och Japan har specialkunskap.”

Länderna har också gemensamma utmaningar, t.ex. den allt äldre befolkningen. ”Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för våra länder och vi borde verkligen ta vara på dem. Hit hör digitala sjukhus och nya innovationer inom social- och hälsovårdsservicen”, sade president Niinistö.

På onsdagen träffade president Niinistö också Tadamori Oshima, talman för parlamentets underhus, och deltog i en lunch vid japanska näringslivsförbundet Keidanren. 

I programmet ingick dessutom ett besök på Japans nationella pressklubb, där president Niinistö talade till lokala redaktörer om bl.a. Finlands och Japans relationer, läget i fråga om asylsökande i Europa och jämlikhet. Redaktörerna var också intresserade av Finlands säkerhetspolitik, relationerna till Ryssland och integrationen av invandrare.

På torsdagen för president Niinistö officiella diskussioner med Japans premiärminister Shinzo Abe i Tokyo. I programmet ingår också andra möten med Japans politiska ledning och företrädare för näringslivet.

Teceremoni i Kyoto

Besöksprogrammet inleddes på tisdagen i Japans förra huvudstad Kyoto, där presidentparet bekantade sig med landets historia och kultur. I programmet ingick en traditionell teceremoni enligt Urasenkeskolan och besök i Kyotos kejserliga palats och i Kinkaku-ji, dvs. Gyllene paviljongens tempel.

Som avslutning på dagen träffade presidenten representanter för Kyoto stad och regionalförvaltningen. Guvernören i Kyoto bjöd på middag. 

I Tokyo-delen av besöket deltar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och en delegation med företagsledare där företrädare för skogsindustrin, energi-, IKT- och infrastruktursektorn och för Finlands arktiska kunnande ingår. 

Bilder

 Det officiella besöket i Japan inleddes i Kyoto. President Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio deltog i en traditionell teceremoni enligt Urasenkeskolan. Stormästare Sen Genshitsu var guide (andra från vänster). Copyright © Republikens presidents kansli  I Kyoto besökte presidentparet Kinkaku-ji, dvs. Gyllene paviljongens tempel. Copyright © Republikens presidents kansli  I Kyoto besökte presidentparet Kinkaku-ji, dvs. Gyllene paviljongens tempel. Copyright © Republikens presidents kansli
 I besöksprogrammet ingick också ett besök i Kejserliga palatset i Kyoto. Copyright © Republikens presidents kansli Keiji Yamada, guvernör i Kyoto prefektur överräckte en tavla till presidentparet. Copyright © Republikens presidents kansli Den första besöksdagen avslutades med en middag där representanter för Kyoto prefektur, Kyoto stad och näringslivet var värdar. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö och företagsdelegationen träffade inflytelserika personer inom ekonomi på en lunch vid japanska näringslivsförbundet Keidanren i Tokyo den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö och företagsdelegationen träffade inflytelserika personer inom ekonomi på en lunch vid japanska näringslivsförbundet Keidanren i Tokyo den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  Gruppfoto med president Niinistö och ordförandena för Keidanrens Europakommitté Yoshio Sato (till höger) och Hiroaki Ishizuka. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö träffade japanska medier på Japans nationella pressklubb i Tokyo onsdagen den 9 mars 2016. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö talade vid seminariet om Finlands och Japans strategiska partnerskap i Japans parlament onsdagen den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli President Niinistö talade vid seminariet om Finlands och Japans strategiska partnerskap i Japans parlament onsdagen den 9 mars. Copyright © Republikens presidents kansli
President Niinistö träffade Tadamori Oshima, talman för Japans underhus, den 9 mars i Tokyo. Copyright © Republikens presidents kansli Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli  Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli
 Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli  Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli Japans kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko tog emot presidentparet i det kejserliga palatset. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö träffade Japans försvarminister Gen Nakatani i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli  Officiella diskussioner. Finland och Japan bygger ett nytt strategiskt partnerskap som omfattar ett närmare samarbete både i fråga om de politiska relationerna och i fråga om ekonomi, vetenskap, teknik, utbildning, jämlikhet och arktiska frågor. Copyright © Republikens presidents kansli
 Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli Republikens president Sauli Niinistö träffade Japans premiärminister Shinzo Abe på sitt officiella besök i Tokyo den 10 mars. Copyright © Republikens presidents kansli