President Niinistö deltar i klimatkonferensen i Paris

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i invigningen av klimatkonferensen i Paris och i det möte för stats- och regeringschefer som ordnades på invigningsdagen, måndagen den 30 november 2015. Till invigningen deltog drygt 140 stats- och regeringschefer.

Mötet har som syfte att ingå ett nytt juridiskt bindande globalt klimatavtal som gäller efter 2020. Avtalet kompletterar FN:s ramavtal om klimatförändringen, och avsikten är att komma överens om hur man ska hindra att den globala medeltemperaturen stiger med mer än två grader jämfört med den förindustriella tiden.

President Niinistö är ordförande för den finländska delegationen och håller Finlands nationella anförande vid mötet för stats- och regeringschefer. Delegationens vice ordförande är statsminister Juha Sipilä, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och Finlands chefsförhandlare, miljörådet Harri Laurikka från miljöministeriet. Till delegationen hör även utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka och justitie- och arbetsminister Jari Lindström. Klimatkonferensen i Paris fortsätter fram till den 11 december.