President Niinistö deltog i Joint Expeditionary Forces videomöte på statschefsnivå

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Joint Expeditionary Forces videomöte på statschefsnivå fredagen den 25 februari 2022. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Joint Expeditionary Forces videomöte på statschefsnivå fredagen den 25 februari 2022. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Joint Expeditionary Forces (JEF) videomöte på statschefsnivå på fredag eftermiddag den 25 februari 2022. Mötet ordnades på initiativ av Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

Temat för mötet var säkerheten i Europa, och inbjudna var representanter för alla tio länder som deltar i JEF-försvarssamarbetet. Som avslutning på mötet gick statscheferna ut med ett gemensamt uttalande där de fördömer Rysslands handlingar i strid med internationell rätt i Ukraina och uttrycker sitt starka stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Vidare konstateras det i uttalandet att JEF-länderna fortsätter de övningar som planerats i Nordeuropa för att ytterligare utveckla samarbetet på land, till havs och i luften.

Läs hela uttalandet på den brittiska regeringens webbplats.

Joint Expeditionary Force (JEF), som leds av Storbritannien, är en multilateral ram för försvarssamarbete som omfattar förutom Storbritannien och Finland också Nederländerna, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Danmark och Estland. Målet är att utveckla de deltagande ländernas militära beredskap med hjälp av gemensamma övningar, förebygga olika kriser och vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF:s huvudsakliga verksamhetsmiljö är Nordeuropa och Östersjöregionen.