President Niinistö i Joensuu

President Niinistö svarade elevernas frågor i Joensuu Lyseo grundskolan. Foto: Republikens presidents kansli.

President Niinistö svarade på elevernas frågor i grundskolan Joensuu Lyseo. Foto: Republikens presidents kansli.

President Niinistö besökte Joensuu tisdagen den 25 februari.

Besöket inleddes med att president Niinistö träffade representanter för Joensuu stad och informerades om aktuella frågor i regionen. Efter stadshuset besökte president Niinistö grundskolan Lyseon peruskoulu, där eleverna i årskurs 7–9 fick ställa frågor till presidenten. Eleverna frågade bland annat om republikens presidents möjligheter att påverka, vilka mål presidenten har under sin presidentperiod, om fritiden och skolornas finansiering.

På eftermiddagen bekantade sig president Niinistö med Valios fabrik i Joensuu samt botaniska trädgården Botania.

Som avslutning på dagen talade president Niinistö och träffade stadsbor på Joensuu torg. I sitt tal påminde president Niinistö om att man också i Finland måste värna om samhället som helhet.”Ett enhetligt samhälle är ett väldigt viktigt värde. Det betyder att vi respekterar varandra och att vi i en svår situation jobbar för en gemensam sak.”

”Vår inställning har gjort att det här landet alltid har klarat sig”, sade president Niinistö och påminde om att man i Finland också hittar goda nyheter; en ny företagargeneration håller på att växa upp: ”Vi har en helt annorlunda ny generation, som har beredskap att ta risker. Det är en utmärkt sak, för varje risktagare som lyckas skapar väldigt mycket arbetsplatser för finländarna.”.

President Niinistö talade också om situationen i Ukraina. ”Människorna har fått nog av att man inte respekterar demokratin. Nog av att deras makthavare tillskansar sig själva – korrumperas – plundrar och ännu gömmer sitt byte.”

Presidenten påminde ändå om att vi nödvändigtvis inte vet hurudan oppositionen i Ukraina är. ”Man måste hoppas, att den tidigare oppositionen nu finner en gemensam väg och börja bygga upp landet.”

Bilder

 Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli  Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli
Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Joensuu den 25.2.2014. Copyright © Republikens presidents kansli