President Niinistö i Världsekonomiskt forum i Davos

Copyright © Republikens presidents kansli

President Niinistö berättar om Norra Karelen-projektet under sessionen som behandlade hälsa och ekonomisk tillväxt. Från vänster: Norges statsminister Erna Solberg, president Niinistö, Philips verkställande direktör Frans van Houten och OECD:s generalsekreterare Angel Gurria.Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Världsekonomiskt forum WEF:s möte i Davos i Schweiz 23-24 januari 2014. Mer än 2500 deltagare deltog i evenemanget, bland annat stats- och regeringschefer från mer än 40 länder, andra politiska beslutsfattare samt en stor grupp företagsledare, forskare och representanter för internationella organisationer.

Under fredagen deltog president Niinistö i sessioner som behandlade konkurrenskraft och innovationer, globala utsikter för år 2014 samt hälsa och ekonomisk tillväxt. Då man diskuterade konkurrenskraft betonade presidenten behovet av strukturella förändringar. Han fäste också uppmärksamhet vid eurons kurs. Enligt honom försvårar den dyra euron märkbart Europas konkurrenskraft. När det gäller ekonomin uppmanade presidenten att satsa på framtidens branscher så som bioteknik, nanoteknologi och cleantech. I sitt anförande lyfte president Niinistö också fram de tillspetsade svårigheterna inom den globala förvaltningen. Världen saknar ledarskap, och man får inte till stånd lösningar när det gäller viktiga frågor.

I diskussionen som behandlade hälsa och ekonomisk tillväxt lyfte president Niinistö fram Norra Karelen-projektet som ett exempel på hur olika samhälleliga aktörer kan samarbeta för att uppnå mål. Presidenten påminde, att man i dag kan finna hälsoaspekter inom så gott som all ekonomisk verksamhet. Regeringarna borde kunna samarbeta med företagslivet också inom branscher, som inte är direkt hälsovård, men som påverkar hälsan. Under det fyra dagar långa forumet har man i sessionerna och paneldiskussionerna behandlat förändringarna i världen och deras inverkan på samhällen, politiken och ekonomin ur många synvinklar. Teman har varit bland annat innovationer, ekonomisk tillväxt, samhällets förväntningar, hälsan, befolkningsökningen, tillväxtekonomierna och ungdomsarbetslösheten.