President Niinistö på statsbesök i Island: Det nordiska varumärket är starkt

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio avlade ett statsbesök i Island den 19–20 oktober 2022. Besöket fokuserade på det nordiska och arktiska samarbetet, Europas säkerhet och bekämpningen av klimatförändringen.

Islands president Guðni Th. Jóhannesson och hans maka Eliza Reid tog emot presidentparet i Bessastaðir på onsdag morgon den 19 oktober. Även elever från den närbelägna lågstadieskolan hade kommit för att hälsa på presidentparet.

Temana för diskussionerna mellan presidenterna var Rysslands invasion av Ukraina, det nordiska samarbetet, Finlands Nato-medlemskap och klimatförändringen. På presskonferensen som följde på diskussionerna framhävde president Niinistö det intensiva samarbetet mellan de nordiska länderna och han tackade Island för den snabba ratificeringen av Finlands och Sveriges Nato-medlemskap.

”Vi har stora utmaningar, ett krig i Europa. Jag har upplevt att känslan av en nordisk identitet i dessa tider har varit djupare än jag hade kunnat föreställa mig. Det är mycket värdefullt för oss alla.”

Angående säkerhetsläget i Europa konstaterade Niinistö att vi har tagit steget in i en ny tidsperiod, där vår uthållighet prövas på många nivåer. ”Jag har full tillit till individerna, samfunden, nationerna och hela Europa att vi uthärdar även obekväma omständigheter. Och slutligen segrar vi över dem.”

Efter presidenternas möte stod diskussioner med det isländska parlamentets presidium och statsminister Katrín Jakobsdóttir på president Niinistös program.

Under eftermiddagen deltog president Niinistö och president Jóhannesson i en diskussion om Europas säkerhet och det nordiska samarbetet. Diskussionen ordnades av Islands universitet. I diskussionerna lyfte president Niinistö fram styrkan i det nordiska samarbetet och varumärket: ”Jag har alltid gett det nordiska samarbetet mitt stora stöd och i själva verket ansett det hålla en fullkomlig nivå. På våren märkte jag att det finns en nivå som är till och med högre än den fullkomliga.”

Under dagen hade republikens presidents maka Jenni Haukio separat program tillsammans med Islands presidents maka Eliza Reid. De deltog bland annat i en paneldiskussion som behandlade sambandet mellan litteratur, folkliga traditioner och nationell identitet i Nordens hus i Reykjavik.

Dagen avslutades med en middag i Bessastaðir med det isländska presidentparet som värd.

Klimatförändringen synlig på glaciären

Under statsbesökets andra dag bekantade sig presidentparet med den isländska naturen och med klimatförändringens konsekvenser för Island. På programmet stod bland annat ett besök till glaciären Langjökull tillsammans med Islands presidentpar.

Informationsskyltar som konkret visade hur glaciären dragit sig tillbaka hade satts upp på glaciärens kant. President Niinistö konstaterade för de finländska medierna att synen var ett mycket konkret exempel på uppvärmningen av klimatet. ”Vi måste förstå att den har konsekvenser, inte enbart för det arktiska området, utan även för de allra varmaste områdena, över hela världen.”

President Niinistö åtföljdes under statsbesöket av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Senast besökte president Niinistö Island hösten 2014. Presidentparet avlade statsbesök i Island 2013. Islands president Jóhannesson och hans maka avlade statsbesök i Finland i maj 2018.

Under det gångna året firas 75-årsjubileet för de diplomatiska förbindelserna mellan Finland och Island.