President Niinistö samtalade med den nyvalda presidenten för Ryssland premiärminister Putin

Republikens president Sauli Niinistö talade i telefon med Rysslands nyvalda president premiärminister Putin onsdag kväll den 7 mars 2012.

President Niinistö gratulerade premiärminister Putin med anledning av att han blivit vald till president. Också premiärminister Putin framförde sina gratulationer till president Niinistö som tillträtt sitt ämbete i början av mars.

Under samtalet konstaterade båda att de är förvissade om att förhållandet mellan Finland och Ryssland och att samarbetet mellan presidenterna kommer att fortsätta att vara goda också i framtiden. Man diskuterade också det kommande besöksutbytet, och Putin inbjöd president Niinistö på besök till Ryssland.

Under telefonsamtalet tog man också upp den ekonomiska situationen. Premiärminister Putin hade en relativt positiv bedömning om Rysslands ekonomiska utsikter. Speciellt de finländska företagens verksamhet och investeringar i Ryssland intresserade huvudmännen.

Premiärminister Putin konstaterade, att även om valresultatet var obestridligt, undersöks alla oklarheter i samband med valet noggrant.