President Niinistö träffade Finlands honorärkonsuler från Norden

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Finlands honorärkonsuler verksamma i de nordiska länderna onsdagen den 13 juni på Presidentens slott. De inbjudna gästerna var 32 honorärkonsuler från Sverige, Norge och Danmark.

”Vi arbetar inte tillsammans endast för Finland, utan vi stärker också det nordiska samarbetet och de nordiska relationerna. Det är mycket viktigt.”, sade president Niinistö och framförde sitt tack till honorärkonsulerna. Presidenten konstaterade att de nordiska länderna har ett gemensamt och ypperligt ”varumärke” som kommer alla länder till nytta.

Finlands honorära generalkonsul i Danmark, Fritz Schur, sade att honorärkonsulernas relation till Finland är mycket speciell: såväl Finland som den konsul som representerar landet har valt varandra. ”Vårt tre dagar långa besök här har gett prov på att Finland verkligen uppskattar vårt arbete”, sade Schur.

Honorärkonsulerna gör ett värdefullt arbete för att stödja det finländska näringslivet och för att hjälpa finska medborgare. Honorärkonsulerna är privatpersoner som oavlönade åtagit sig konsulatsuppgiften som bisyssla. De leder honorärkonsulat som kompletterar det finska beskickningsnätet utomlands.

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli