Republikens president har tagit emot kreditivbrev av nya ambassadörer

Republikens president Sauli Niinistö tog emot kreditivbrev av tre nya ambassadörer torsdagen den 23 juli 2020. Kreditivbrev överlämnades av Islands ambassadör Auðunn Atlason, Italiens ambassadör Sergio Pagano och Tysklands ambassadör Konrad Helmut Arz von Straussenburg.

På grund av coronaläget emottar presidenten tillsvidare kreditivbrev av nya ambassadörer ackrediterade i Finland genom ett skriftligt förfarande.

Islands ambassadör Auðunn Atlason
Italiens ambassadör Sergio Pagano
Tysklands ambassadör Konrad Helmut Arz von Straussenburg