Republikens president på nationella veterandagen: Veterangenerationens föredöme och anda behövs också i dag

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö hedrade nationella veterandagen måndagen den 27 april 2015, då det förflutit 70 år sedan kriget tog slut i Finland. Presidenten belönade veteranerna med utmärkelsetecken och utfärdade överbefälhavarens dagorder till veteranerna. ”Vi känner stor tacksamhet gentemot Er och Era handlingar. Tack vare finländska män och kvinnor kan vi vara stolta över vår historia och det samhälle, som vi i dag får leva i”, skriver presidenten i sin dagorder.

Huvudfesten för nationella veterandagen arrangerades i Tavastehus. President Niinistö deltog i festen tillsammans med sin maka Jenni Haukio.

Före huvudfesten deltog presidentparet i utdelningen av utmärkelsetecken för veteraner från Tavastehusregionen och träffade veteraner under en lunch och en kaffebjudning. Festtalet hölls av arkiater Risto Pelkonen. Veteranernas tal hölls av kommunalrådet Veikko Juvonen. Publiken fick även höra statsrådets, försvarsmaktens och Tavastehus stads hälsningar samt musikframträdanden.

På veterandagen belönade republikens president 1 803 krigsveteraner, som tidigare inte tilldelats finländska utmärkelsetecken. En förteckning över de veteraner som förlänats medalj av I klass av Finlands Vita Ros orden finns på  riddarordnarnas webbplats. Det är första gången som utmärkelsetecken förlänas på nationella veterandagen.

Överbefälhavarens dagorder

På nationella veterandagen utfärdade republikens president överbefälhavarens dagorder, som riktar sig till våra krigs veteraner och lottor. I dagordern påminde presidenten att veterangenerationens uppoffringar och prövningar var hårda såväl på fronten som på hemmafronten. ”Många offrade ungdom, hälsa och liv för fosterlandet”.

”I återuppbyggnadsarbetet efter kriget framhävdes de värderingar som kännetecknar veterangenerationen: ansvarsfullhet, pliktkänsla, omsorg om de närmaste och en starkt och orubblig tro på framtiden. Detta föredöme och denna anda behövs också i dag”, säger presidenten i sin dagorder. ”Att säkerställa landets självständighet och att värna om veterangenerationens värdefulla arv är en hedersuppgift för den yngre generationen nu och i framtiden.”

Överbefälhavarens dagorder utfärdades senast år 1995, då det hade förflutit 50 år sedan krigets slut. Nationella veterandagen firas den 27 april, då Lapplandskriget och därmed även andra världskrigets strider i Finland tog slut år 1945.

Republikens president på nationella veterandagen

President Sauli Niinistö och Mannerheimkorsets riddare Tuomas Gerdt samtalar vid Nationella veterandagens huvudfest. Copyright © Republikens presidents kansli