Republikens presidents internationaliseringspris till Supercell, Vexve och Ledil

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö utdelade internationaliseringspriset 2013 till tre företag onsdagen den 5 mars 2014. Priset tilldelades spelföretaget Supercell samt Vexve, som tillverkar fjärrvärmeventiler och  Ledil, som har specialiserat sig på led- belysningsanordningsoptik.

President Niinistö sade under prisets utdelningsceremoni i Musikhuset i  Helsingfors att ”de prisbelönta företagen har kunnat ta fasta på möjligheter som förändringarna på den internationella marknaden gett upphov till och som har gjort det möjligt för dem att bygga upp och öka sin internationella affärsverksamhet.” Enligt president Niinistö förenas finländskt kunnande, teknik och kundorientering i de prisbelönta företagen. ”Företagen är ett gott exempel på att Finland inte är beroende av en bransch, utan att vi har vittomfattande kunnande och mod, vilket också innebär vittomfattande möjligheter ute i världen.”

Enligt president Niinistö befinner sig finländskt arbete och företagande i en förändring, som påverkas bl.a. av föränderliga nya teknologier, automatisering och stramare finansiering. Men förändringarna innebär också möjligheter: ”Vår höga utbildningsnivå och stabila nationella omvärld ör obestridliga tillgångar för Finland. De är inte obetydliga faktorer. Vi har mångsidigt kunnande och en stabil tillväxtmiljö för företagen.  Och mod har inte heller saknats i Finland. När man väl har kavlat upp ärmarna och skridit till verket så har man också nått resultat”, sade president Niinistö. 

President Niinistö påminde om betydelsen av små och medelstora företag under den ekonomiska nedgången. Finland behöver ekonomisk tillväxt, men den globala utvecklingen har inte gynnat en exportdriven ekonomi. ”Nu verkar det som om små och medelstora företag har lyckats lägga om kursen i den nya ekonomin och merparten av våra nya arbetsplatser har skapats just i små och medelstora företag. Trots den ekonomiska nedgången har de icke-traditionella industribranscherna vuxit.”

Presidenten hoppades också att internationaliseringen av små och medelstora företag skulle fortsätta. Enligt en företagsbarometer som utförts av Företagarna i Finland idkar för tillfället 14 % av alla små och medelstora företag export. ” Att komma in på de utländska marknaderna är en inte alldeles liten ansträngning, utan kräver ihärdigt och systematiskt arbete. Jag hoppas att företagens och statens gemensamma exportarbete öppnar dörrar till exportmarknaden”, sade president Niinistö.

Republikens president väljer årligen mottagaren av  internationaliseringspriset på basis av föreslag från Finpro och Förbundet för finländskt arbete. Erkännandet beviljas för verksamhet i en internationell verksamhetsomgivning som gagnat Finlands nationalekonomi och näringsliv. Syftet med priset är också att uppmuntra finländska företag till att internationalisera sig. Priset utdelades nu för den 46. gången.