Ungerns och Estlands presidenter deltar i de finsk-ugriska folkens världskongress i Finland

Ungerns president János Áde, Estlands president Toomas Hendrik Ilves och republikens president Sauli Niinistö. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Ungerns president János Áde, Estlands president Toomas Hendrik Ilves och republikens president Sauli Niinistö. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves besökte Finland. Republikens president Sauli Niinistö träffade gästerna i Presidentens slott onsdagen den 15 juni. På eftermiddagen deltog de tre presidenterna i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis.

Dagen inleddes med ett enskilt möte mellan president Niinistö och Ungerns president. Presidenterna diskuterade ländernas bilaterala relationer, regionalt samarbete, det aktuella läget i Europa och särskilt migrationen. Även säkerhetsfrågor, krisen i Ukraina och relationerna med Ryssland diskuterades.

”Vi är ett besläktat folk som har en stark känsla av samhörighet och också en gemensam historisk bakgrund. Vi hoppas att denna samhörighet kommer att synas i synnerhet bland de unga när Finland nästa år firar sitt 100-årsjubileum”, sade president Niinistö vid den presskonferens som hölls efter diskussionerna.

Niinistö konstaterade att tack vare de goda relationerna kan Finland och Ungern diskutera öppet också om svåra frågor, t.ex. migrationen, som sätter Europa på prov. ”Finlands ståndpunkt är att vi alla solidariskt ska bära ansvaret för att människor i nöd får skydd”, sade president Niinistö.

Enligt president Áder är i synnerhet förnybar energi, vattentjänster, informations- och kommunikationsteknik (IKT) och kärnenergi sådana områden inom vilka Ungern är intresserat av att öka samarbetet med Finland.

I samband med mötet gratulerade President Niinistö Ungern för segern i matchen i fotbolls EM föregående kväll. ”Egentligen är det ju inte så underligt att Ungern har framgång. Ett lag som vann över Finland i kvalmatchen är nog skickligt!”, konstaterade Niinistö.

Efter mötet hölls en arbetslunch på Presidentens slott, där också president Ilves deltog. President Niinistö och president Ilves träffades senast i maj, när president Niinistö avlade statsbesök i Estland.

Efter lunchen åkte de tre presidenterna till öppnandet av de finsk-ugriska folkens sjunde världskongress i Lahtis. Kongressen hålls i Sibeliushuset och under tre dagar samlas representanter för de finsk-ugriska och samojediska folken till ett gemensamt forum för att behandla frågor som gäller språk och kultur samt minoriteters och ursprungsbefolkningars rättigheter. Världskongressen har ordnats vart fjärde år. Temat för denna kongress är hållbar utveckling.

Video: Presskonferensen av Finlands och Hungerns presidentenrna

Bilder

Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ungerns president János Áder och Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlade besök i Finland och deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress i Lahtis på onsdag den 15 juni 2016. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli