President Niinistö deltar virtuellt i FN:s generalförsamling

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 20/2020
17.9.2020

Republikens president Sauli Niinistö deltar i Förenta nationernas 75:e generalförsamling och håller Finlands nationella anförande onsdagen den 23 september 2020. Temat för generaldebatten är engagemanget för det multilaterala samarbetet och det internationella samarbetet för att hantera coronapandemin.

Generalförsamlingens högnivåvecka ordnas i år i huvudsak virtuellt på grund av coronapandemin. Förutom att president Niinistö håller ett anförande i generalförsamlingen kommer han att tala vid flera andra FN-toppevenemang under de kommande två veckorna. Under högnivåveckan firas även FN:s 75-årsjubileum.

Före högnivåveckan inleds håller president Niinistö fredagen den 18 september ett anförande vid evenemanget SDG Moment under värdskap av FN:s generalsekreterare António Guterres. Mötet är inriktat på att följa upp genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs).

Måndagen den 21 september talar president Niinistö vid jubileumssessionen för att fira FN:s 75-årsdag, där temat är FN:s roll i den multilaterala världen.

Torsdagen den 1 oktober håller president Niinistö ett anförande vid 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter. Syftet med mötet är att främja kvinnors och flickors rättigheter.

President Niinistö är ordförande för Finlands delegation i FN:s generalförsamling. I delegationen ingår också utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.