President Niinistö till Världsekonomiskt forum i Davos

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 2/2016
18.1.2016

Republikens president Sauli Niinistö deltar i Världsekonomiskt forum WEF:s möte i Davos i Schweiz den 21–22 januari 2016. I år är forumets huvudtema den fjärde industriella revolutionen. Vid sammanträdena behandlas också bl.a. flyktingkrisen i Europa, klimatförändringen samt säkerhet och hybridhot.

I år är deltagarantalet i det världsekonomiska forumet i Davos ca 2 500, bland dem över 40 stats- eller regeringschefer. Forumet samlar årligen politiska beslutsfattare, företagsledare, forskare, företrädare för organisationer samt företrädare för ekonomin och kulturlivet till en diskussion om de globala ekonomiska utsikterna och andra aktuella globala och regionala frågor.