Republikens president befordrar och utnämner kadetter som utexamineras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 13/2021
23.8.2021

Republikens president Sauli Niinistö befordrar de kadetter som utexamineras till löjtnanter fredagen den 27 augusti 2021 vid Försvarshögskolan i Sandhamn.

President Niinistö håller ett tal till kadetterna som utexamineras och utnämner dem till officerstjänster vid försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Talet kan följas direkt på adressen: youtube.com/maanpuolustuskorkeakoulu